Undersøkelsen som sende vil gi verdifull kunnskap og bidra til en tryggere idrett. Foto: NIF
Undersøkelsen som sende vil gi verdifull kunnskap og bidra til en tryggere idrett. Foto: NIF

Årets viktigste spørreundersøkelse skal skape en tryggere idrett

Neste uke går startskuddet for årets viktigste spørreundersøkelse. 150.000 medlemmer i alderen 18 til 30 år vil bli spurt om deres opplevelser rundt krenkelser i idrettshverdagen. Undersøkelsen vil gi verdifull kunnskap og bidra til en tryggere idrett.

– Spørreundersøkelsen vil gi viktige svar på hva som er omfanget av ulike typer krenkelser blant aktive medlemmer i idretten, sier prosjektleder Kari Fasting.

«Krenkende opplevelser i idretten» er et samarbeidsprosjekt mellom Norges idrettsforbund (NIF), Norges idrettshøgskole (NIH) og Professor Emerita Kari Fasting. Prosjektet er et viktig tiltak for å hente inn kunnskap om krenkelser i norsk idrett blant unge voksne medlemmer i alderen 18-30 år.

Målet med spørreundersøkelsen er å samle inn viktig informasjon og kunnskap som er avgjørende for et godt forebyggende arbeid, så vel som håndtering, av ulike typer krenkelser i organisert idrett.

– Vi vil undersøke hvem som har opplevd slike hendelser, hvem som har utsatt andre for krenkende adferd, og også hvor krenkende hendelser har skjedd, legger Fasting til.

Vil avdekke risiko
Undersøkelsen har også som mål å avdekke risikogrupper og risikosituasjoner, og om personer som har opplevd krenkelser i idretten rapporterer slike hendelser. Leder for verdiarbeid i NIF, Cecilie Prebensen, understreker viktigheten av kunnskap om hvem de da sier ifra til, og eventuelt hvorfor de velger å ikke varsle.

– Dette vil være avgjørende for å sikre målrettede tiltak for å ivareta medlemmer i norsk idrett når de ønsker å si ifra om det de har opplevd, sier Prebensen.

Mangler viktig kunnskap om opplevelser
Professor Emeritus Kari Fasting fikk tildelt IOC Women and Sport Award for Europa for 2022 nettopp for sin forskning rundt krenkende opplevelser i idrett både internasjonalt og i Norge. NIF, ved idrettsstyret, nominerte henne til prisen våren 2021.

– Som del av prisen jeg mottok fikk jeg mulighet til å søke støtte fra IOC til et forskningsprosjekt. Med tanke på at vi i dag mangler viktig kunnskap om unge voksnes opplevelser rundt krenkende adferd i organisert idrett, var tema for prosjektet et naturlig valg, sier Fasting.

Etter dialog med NIF og NIH har Fasting tatt initiativ til og fått på plass prosjektet.

– Dette prosjektet blir et viktig bidrag til idrettens arbeid for en trygg idrett, og forskning innen prevalens av krenkelser i idretten i Norge. Vi håper at alle i idretten vil være med å bidra til å spre informasjon om prosjektet, sier Prebensen.