På bildet: Mangfoldsrådgiver Daniel Hatland og Idrettspresident Zaineb Al-Samarai
På bildet: Mangfoldsrådgiver Daniel Hatland og Idrettspresident Zaineb Al-Samarai

9 særforbund igangsetter nå arbeidet med mangfoldskartlegging. Er ditt særforbund det neste?

Denne helgen var Krafttak for mangfold og inkludering til stede på Idrettstinget i Bergen, blant annet for å snakke med særforbund om gjennomføring av mangfoldskartlegging.

Gjennom Krafttak for mangfold og inkludering skal norsk idrett særskilt styrke særforbunds arbeid med mangfold og inkludering. Derfor tilbyr vi nå vår bistand til å gjennomføre en mangfoldskartlegging, i samarbeid med særforbund.

9 særforbund er allerede i gang med arbeidet, og vi har kapasitet til å bistå flere.    

Hva er en mangfoldskartlegging?
Vi bistår ditt særforbund med å skape et rammeverk for organisasjonsutvikling innen mangfold og inkludering. Det innebærer å gjennomføre en mangfoldskartlegging av særforbundets styrker og svakheter, samt en plan med handlingspunkter og tiltak som kan implementeres i eksisterende planverk og strategi.

Ønsker du å høre mer om dette?
Kontakt oss på kari.vanebo@idrettsforbundet.no