Den norske troppen som deltok i Special Olympics i Berlin. Foto: Marte Hoel Romskaug / Norges idrettsforbund
Den norske troppen som deltok i Special Olympics i Berlin. Foto: Marte Hoel Romskaug / Norges idrettsforbund

7,5 millioner kroner til idrett for utviklingshemmede

Norges idrettsforbund og prosjektet «Like muligheter», tildeles 7,5 millioner kroner til utvikling av flere og bedre idrettstilbud for utviklingshemmede.

Mandag 26. juni landet den norske Special Olympics-troppen på Gardermoen etter en fantastisk idrettsopplevelse under Special Olympics World Games i Berlin. Under ett døgn senere kom gladmeldingen fra Sparebankstiftelsen DNB. Norges idrettsforbund får 7,5 millioner kroner til utvikling av flere og bedre idrettstilbud for utviklingshemmede.

– Midlene skal bidra til økt aktivitet og rekruttering lokalt i idrettslagene, men også til utvikling og gjennomføring av lederutviklingsprogram for utviklingshemmede. Dette blir første gang Norges idrettsforbund skal gjennomføre lederutviklingsprogram for utviklingshemmede, sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai.

Al-Samarai var selv til stede under World Games som ble arrangert i Berlin fra 17. – 25. juni, og hun mener at tildelingen vil gi et kjempeløft.

– Satsningen på paraidrett har pågått over flere år. Utviklingshemmede er den største målgruppen innenfor paraidretten og har et betydelig potensial for å få med enda flere, sier Al-Samarai.

Følger Special Olympics International

Pengene skal benyttes i perioden 2023 – 2026 og retter seg mot barn og ungdom i alderen 7 – 25 år. Lederutviklingsprogrammet vil først og fremst rettes mot ungdom og oppover.

– Det er et mål at deltakerne på lederutviklingsprogrammet skal benytte kunnskapen i praksis, som frivillige trenere og ledere i eget idrettslag. Det tror jeg vi vil få se i stor skala de kommende årene. Dette er en utøvergruppe som vil være en kjemperessurs for idretten. De har masse å bidra med og skaper ekte idrettsglede, sier Anette Borge, paraidrettsrådgiver og prosjektleder for idrett for utviklingshemmede.

– Hvis vi skal lykkes med en mer inkluderende idrett, må vi gi utviklingshemmede de samme muligheten som andre, både som idrettsutøvere og idrettsledere, sier hun.

Norges idrettsforbund vil benytte seg av modellen til Special Olympics International når det skal utvikles et eget lederutviklingsprogram.

– De jobber for å gi utviklingshemmede mulighet til å utdanne seg og utvikle egne ferdigheter. I sine lederutviklingsprogrammer for utviklingshemmede tilbyr de kompetansebygging der utviklingshemmede og personer uten utviklingshemning deltar sammen. På den måten skapes inkluderende miljøer der hele idretten øker sin kompetanse. Her har vi mye å lære, sier Borge.

Norgesleker i 2024

Vinteren 2024 skal Special Olympics Norgesleker arrangeres for første gang på Lillehammer, parallelt med NM på ski og NM-veka. Norgesleker blir et nasjonalt idrettsarrangement der utviklingshemmede utøvere fra ulike idretter vil delta. Nå er målet at lederutviklingsprogrammet kan være en del av arrangementet.