NIF og Miljøstiftelsen Zero har fått 5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB for å gjøre idrettsanlegg i Norge mer energismarte. Foto: Erik Ruud
NIF og Miljøstiftelsen Zero har fått 5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB for å gjøre idrettsanlegg i Norge mer energismarte. Foto: Erik Ruud

5 millioner kroner i prosjektstøtte til energismarte idrettsanlegg

Norges idrettsforbund og Miljøstiftelsen ZERO har blitt tildelt 5 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB til samarbeidsprosjektet «energismarte idrettsanlegg» som skal utrede barrierer og vise muligheter for energieffektivisering og produksjon av fornybar energi i landets idrettsanlegg.

Energismarte idrettsanlegg er et tiltak som skal tilby kompetanse til idrettslag og andre anleggseiere om effektive energiløsninger. Prosjektet skal også anbefale grep fra myndighetene for å få fortgang i utrullingen av smarte energiløsninger i idretten.

– Vi er veldig glad for å ha fått tildelt disse midlene. Det er et stort potensial for idrettslag både i å spare strøm og å produsere egen strøm, men dette hindres blant annet av store investeringskostnader, mangelfulle støtteordninger og for lite kunnskap. Med dette prosjektet skal vi gjøre noe med akkurat det, sier generalsekretær Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund.

Å spare strøm eller produsere fornybar energi kan både gi lavere driftskostnader og redusere negative effekter på miljøet. Idrettens nye langtidsplan ‘Idretten vil’ slår fast at idretten og myndighetene sammen skal bygge og drive miljømessig bærekraftige og energismarte idrettsanlegg, og være pådriver for miljømessig bærekraftige idrettsarenaer. Idretten skal redusere miljøpåvirkningen fra drift av anleggene i tråd med nasjonale klima- og miljømål.

– Idrettsforbundet representerer medlemmer med til sammen over 56 000 idrettsanlegg, så denne type tiltak vil ha viktige ringvirkninger. Man reduserer utslipp, får mer fornybar strøm og mindre kostbar idrett, sier Aas.

– Vi gleder oss stort til å jobbe sammen med Norges idrettsforbund. Med dette prosjektet skal vi vise mulighetene for smarte energiløsninger i små og store klubber. Idretten er en stor kraft, og klimasaken og idretten trenger hverandre, sier Sigrun Aasland, daglig leder i ZERO.

Nå settes arbeidet i gang med å kartlegge energibruk og illustrere løsninger for energi-effektivisering og potensial for lokal energiproduksjon for idretten. Norges idrettsforbund og Zero vil utarbeide ulike kurstilbud rettet mot idrettslag og klubber, slik at vi effektivt kan spre det ut i organisasjonen og sørge for at klubbene kan lykkes med gjennomføring av tiltak. Det vil også utarbeides modeller for finansiering og forslag til rammevilkår som vil gjøre prosjektene mer lønnsomme.