Idun Eide Stavseng og Thomas Moen Solem deltar som observatører under Idrettstinget i Bergen 3. juni og 4. juni. Foto: Geir Owe Fredheim
Idun Eide Stavseng og Thomas Moen Solem deltar som observatører under Idrettstinget i Bergen 3. juni og 4. juni. Foto: Geir Owe Fredheim

25 unge observatører deltar på Idrettstinget i Bergen

Denne helgen deltar 25 unge idrettsledere i alderen 15-26 år på en nettverkssamling i Bergen. På lørdag og søndag, under Idrettstinget, skal deltakerne jobbe som observatører. To av dem som gleder seg mest er Idun Eide Stavseng og Thomas Moen Solem.

Det er ungdomsutvalgene i Vestland idrettskrets og Viken idrettskrets som denne våren har samarbeidet om en nettverkssamling for fremtidens idrettsledere. Deltakerne kommer fra ulike deler av landet og fra ungdomsutvalg og komiteer i idrettskretser, særforbund eller idrettslag.

- Nettverkssamlingen skal bidra til å gi de unge deltakerne et godt grunnlag for videreutvikling av egen lederkarriere, og skape en unik arena for idé- og erfaringsutveksling på tvers av organisasjonsledd i NIF. Målet er at samlingen gir ytterligere motivasjon og inspirasjon til videre arbeid og engasjement i idretten, forteller Bodil Ryste i Vestland idrettskrets, som bidrar som en ressursperson for nettverkssamlingen.

Ønsket et aktivt program
Magnus Hesjedal Hartwig representerer arrangementskomitéen, som består av representanter fra ungdomsutvalgene i idrettskretsene i Vestland og Viken. Disse har jobbet fram et program som kombinerer en observatørrolle på Idrettstinget med eget program som klubbesøk og workshops.

- Vi har vært opptatt av at vi ikke bare er passive deltakere på Idrettstinget, men at vi også har forberedende og aktive oppgaver som gjør at samlingen totalt sett gir både nettverksbygging, påfyll av kunnskap og viktig erfaring fra de helt sentrale og avgjørende prosessene i norsk idrett, sier Hesjedal Hartwig.

Han tror helgen blir interessant og lærerik.
- Ved å være til stede der de store og avgjørende beslutningene blir tatt, vil morgendagens ledere være mye mer rustet til å håndtere fremtidens utfordringer, sier Hesjedal Hartwig og fortsetter:

- Tenk hvor mye bedre forberedt en ung representant er om man har fått mulighet til å lytte, spørre, og observere et Idrettsting før man kanskje senere blir oppnevnt som representant eller får andre viktige roller i idrettsorganisasjonen.

Ønsker mer erfaring
Thomas Moen Solem, 23 år, styremedlem Norges Basketballforbund, ser frem mot høydepunktet i helga.

- Jeg ønsket å være observatør fordi det er her de største og viktigste avgjørelsene i NIF tas. Jeg har et ønske om å gjøre norsk idrett enda bedre, og erfaring fra tinget vil gi meg en bedre forståelse for organisasjonen. Som observatør ønsker jeg både å opparbeide meg erfaring og knytte nettverk. Det er utrolig spennende å kunne diskutere de ulike sakene og følge debatten under tingforhandlingene.

- Hva gleder du deg mest til?

Jeg gleder meg mest til å oppleve selve tinget og se hvordan alt faktisk foregår. Jeg gleder meg også veldig til å møte mange nye mennesker, samt se mange kjente igjen, sier en engasjert Thomas Moen Solem.

Gleder seg til å møte mennesker
Idun Eide Stavseng, 23 år, er 1. visepresident i Norges Studentidrettsforbund, ser også frem til å være observatør.
- Først og fremst skal jeg lære mer om Idrettstinget og hvordan det fungerer, og bli kjent med menneskene som er med. Videre ønsker jeg å lære mer om perspektivene til de ulike delene av idretten, samt høre på diskusjonene og poengene som kommer frem i de ulike sakene.

- Hva vet du om tinget fra før?

- Jeg vet at det er norsk idretts høyeste myndighet og det er her man bestemmer saker som omfatter hele norsk idrett. Jeg deltok også som delegat i 2019, og syntes det var en veldig spennende arena hvor man lærer mye om hvordan norsk idrett er bygd opp, får innblikk i dagsaktuelle saker, og kan snakke med idrettspolitikere som er med på å påvirke idretten på alle nivå.

- Hva slags ambisjoner har du innen idretten?

- Mine ambisjoner er å skape best mulige rammer slik at alle skal få mulighet til å delta i idrett, uansett forutsetninger, sier Idun Eide Stavseng avslutningsvis.


Bilde_observatører.jpg
25 observatører er til stede under Idrettstinget lørdag og søndag. Foto: Geir Owe Fredheim