Norsk idrett vil tilrettelegge best mulig for ukrainske flyktninger som ønsker å delta i idrettsfelleskapet. Foto: Terje Pedersen / NTB
Norsk idrett vil tilrettelegge best mulig for ukrainske flyktninger som ønsker å delta i idrettsfelleskapet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Viktige avklaringer vedrørende flyktningkrisen

Norges idrettsforbund har denne uken deltatt i møte med Utlendingsdirektoratet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet og fremført en rekke innspill som har betydning for norsk idretts bistand og tilrettelegging for ukrainske flyktninger i idretten.

 • Norges idrettsforbund er i løpende dialog med myndighetene og vil bli oppdatert på nye mottak som etableres etter hvert som avtaler inngås.
 • Det er gitt innspill til myndighetene om at det må på plass støtteordninger som idrettslag kan søke på for å tilrettelegge best mulig for flytninger som ønsker å delta i idrettsaktivitet.
 • Barneidrettsforsikringen (til og med det året barnet fyller 12 år) vil fra 17.03.22 også omfatte flyktninger på lik linje med andre barn.
 • Ukrainske flyktninger har rett på helsehjelp via offentlige helsetjenester. Det betyr at klubbene ikke tar noen risiko ved å tilby trening/organisert aktivitet i klubbregi for flyktninger. 
 • Kommunene må koordinere lokale initiativ slik at frivillige organisasjoner ikke konkurrerer, men samarbeider godt lokalt.
 • Flyktningene kan ha ressurser som trenere. Her har vi ikke fått avklart forholdet til politiattest for voksne flyktninger som ønsker å påta seg trenerverv.
 • UDI er i dialog med departementene om støtteordninger for frivillige organisasjoner som ønsker å bistå i hjelpearbeidet for ukrainske flyktninger som kommer til Norge.
 • Politiet har fra 16.03.22 etablert desentraliserte steder for registrering av flyktninger. Det betyr at flyktninger også kan henvende seg dit og ikke bare til nasjonalt ankomstsenter på Råde.
 • Politidirektoratet har meddelt UDI at de har kapasitet til å behandle søknad om politiattest for flyktninger, og at en søknad som er fullstendig utfylt vil ta 3-4 dager å behandle.

Krav til fullstendig søknad når oppdragsgiver skal kreve politiattest
For at søknadsprosessen med politiattest skal gå så korrekt og raskt som mulig må oppdragsgiver fylle ut formålsbekreftelsen riktig. Vi anbefaler bruk av vedlagt skjema for bekreftelse på krav om politiattest. Dersom andre skjemaer benyttes ber vi om at opplysningen som framkommer er de samme som etterspørres i vårt standardskjema. Det er ikke krav om at bekreftelsen må inneholde stempel og håndskrevet signatur.

Hvis bekreftelsen fra oppdragsgiver mangler nødvendige opplysninger, vil søknaden sendes i retur. Dette kan forsinke søknadsprosessen og saksbehandlingstiden for utstedt politiattest. Følgende opplysninger må vedlegges søknad om politiattest:

 • Informasjon om mottaker av politiattesten
 • Lovhjemmel for å be om politiattest
 • Tilbud om eller bekreftelse på verv eller oppdrag (hvis oppdragsgiver tidligere har krevd politiattest fra personer som har avsluttet sitt verv, er det viktig at dette framkommer i bekreftelsen. Skriv da at dette dreier seg om et nytt oppdrag/verv etter lengre tids opphold).
 • Hvem bekreftelsen gjelder: søkers navn og fødselsdato
 • Hva søker skal gjøre: arbeidsoppgaver eller lignende
 • Hvor søker skal gjøre dette: arbeidsgiver, organisasjon eller lignende
 • Dato og underskrift/stempel fra oppdragsgiver

Last opp skjema for formålsbekreftelse her: 

Formålsbekreftelse - bokmål 2021.pdf