NIFs logo.

Våre innspill til Stortinget og statsbudsjettet for 2023

Norges idrettsforbund har gjennom denne høsten sendt inn våre innspill (totalt 9 høringsinnspill) til Stortinget og møtt i fem komitehøringer på Stortinget.

Norsk idrett står i en svært vanskelig situasjon. Vi er presset på strømutgifter. Flere lag opplever nå en betydelig økning i strømutgiftene, og på tross av regjeringens strømstøtteordning vil det for mange lag bli både dobbel og tredobbel strømregning i vinter.

I tillegg står vi som land i en vanskelig situasjon. Høye strømpriser for husholdningene, sammenholdt med høy inflasjon og økende renter gjør det vanskelig for enda flere familier. Det betyr at flere familier enn før vil få problemer med å betale kontingenter og kjøpe eller leie utstyr.

Trenger aktive politikere
Vi i idretten har verdens beste jobb: å skape idrettsglede for alle. Men for å klare dette trenger vi aktive politikere som ser utfordringene våre, og som er beredt til å være med på å løse dem.

Gjennom stortingshøringene har vi prioritert å snakke om hvordan vi ruster idrettslag for fremtiden. Vi har snakket klart og tydelig om hvilke negative konsekvenser det vil ha å senke strømstøtten i januar til 80 prosent, og vi har bedt om å få samme støtteordning som husholdningene ut 2023. Videre har vi vært tydelig på at vi må fortsette arbeidet med å fjerne økonomi som barriere, slik at alle får muligheten til fysisk aktivitet.

Nå er det politikernes jobb å finne sammen i løsninger til det beste for landet, og til det beste for idretten. Vi håper politikerne tar med seg våre innspill slik at vi kan fortsette aktiviteten i idrettslag over hele landet.

Du kan lese våre innspill under: