Alle trener i norsk idrett må ta Trenerattesten, som igjen idrettslaget må godkjenne inne på minidrett.no/trener. Foto: Eirik Førde
Alle trener i norsk idrett må ta Trenerattesten, som igjen idrettslaget må godkjenne inne på minidrett.no/trener. Foto: Eirik Førde

Trenerattesten: Få full oversikt over trenerne i din klubb

Gjennom å godkjenne trenere som har tatt Trenerattesten, får idrettslaget ditt full oversikt over hvilke trenere som har fullført attesten og fremvist politiattest.

Norges idrettsforbund har gjort det enkelt og oversiktlig for klubbledelsen i idrettslag å få full kontroll på sine trenere. Ved å gå inn på minidrett.no/trener kan du godkjenne trenerattester fra trenere i din klubb. Dette gir idrettslaget en helt ny og unik oversikt over aktive trenere, enkel statistikk og ikke minst oversikt over hvem som har fremvist politiattest.

Gå inn på minidrett.no/trener


Obligatorisk å ta Trenerattesten

Norsk idrett vedtok på Idrettstinget i 2021 at alle trenere skal gjennomføre en obligatorisk trenerattest.

- Målet er å etablere en tydeligere standard for norsk idrett, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb. Gjennom Trenerattesten skal det også bli enklere og mer oversiktlig for trenerne å vite hva som er de viktigste oppgavene som skal løses, sier Jon Grydeland, seniorrådgiver trenerutvikling i Idrettsforbundet.

Viktig at Trenerattester godkjennes av klubben
Status mai 2022 er at det er registrert over 25.000 fullførte trenerattester, hvorav 6000 av dem er godkjent av klubber rundt om i landet.

- Når en trener tar Trenerattesten, kobler treneren seg til én eller flere klubber. For å sikre at en trener faktisk hører til gjeldende klubb, må klubben godkjenne denne tilknytningen. Gjennom minidrett.no/trener kan klubben godkjenne forespørsler. Det er godkjente trenere som vises i oversikten over aktive trenere, sier Grydeland.

Politiattest
Ved å bruke den nye digitale løsningen, vil ditt idrettslag også få kontroll på hvilke trenere som har fremvist politiattest. Idrettslag som har benyttet Klubbadmin eller politiattest.nif.no får opp dette automatisk. Øvrige idrettslag kan på en enkel måte redigere status på sine trenere ved å registrere fremviste politiattester. Det er kun rollen "ansvarlig politiattest" som har tilgang til å redigere status på fremvist attest. Dersom du mangler tilgang, kontakt leder av idrettslaget.

Disse kan godkjenne trenerattester
Følgende roller i klubben har tilgang til å godkjenne trenere: Leder, nestleder, daglig leder, sportslig leder, administrativ leder (ansatt), ansvarlig politiattest, medlemsansvarlig og organisasjonsansvarlig klubb. Dersom man jobber på gren-nivå, har leder og medlemsansvarlig i gren tilgang til å se og administrere alle trenere og forespørsler tilknyttet denne grenen.

Se brukerveiledning politiattest her.

Idrettslaget bør ha én hovedansvarlig
Idrettslaget må sørge for å finne én eller flere hovedansvarlig for hvem som skal følge opp trenerattesten i idrettslaget. Vedkommende må gjøre følgende:

Gå til minidrett.no/trener. Logg deg inn med Idrettens ID. Har du ikke Idrettens ID, må du klikke på "opprett ny bruker" og følge veiledningen.

Når du logger inn på klubbnivå, får du opp en menylinje med følgende valg: Statistikk, aktive trenere, ikke aktive trenere, forespørsler, utsendelseslogg og om treneradmin.

Se brukerveiledning trenerattest her.