Tre store aktører digitaliserer dugnadsarbeidet i Norge

Norges idrettsforbund, Bambusa og Spleis skal gi mer glød til dugnadsånden. Den nye digitale dugnadstjenesten skal gjøre det enda enklere og tryggere for lag og foreninger å samle inn penger til sine formål.

Norske idrettslag, foreninger og skoleklasser er avhengig av dugnadsarbeid for å finansiere drift og aktiviteter. I samarbeid med Norges idrettsforbund og Bambusa, lanserer innsamlingsplattformen Spleis en ny måte å ha dugnad. Nå skal dugnadsarbeidet kunne gjøres fra sofaen, og det helt uten et stort lager av varer hjemme.

– Spleis er en populær plattform for å samle inn penger til gode formål. Vi har erfart at idrettsklubber og lag ønsker å gjøre en dugnadsinnsats for pengene og gjerne i form av salg av produkter, forteller Bjørn Kjetil Hellestræ, daglig leder i Spleis.

I følge Hellestræ vil den nye digitale dugnadstjenesten gjøre det enda tryggere og enklere å gjennomføre dugnader. I tillegg vil man ha mulighet til å støtte dugnaden med et valgfritt beløp, for de som ikke har behov for produkter.

Start en dugnad

Null svinn, mer inn og lekende lett
Klubber og lag slipper nå store varelager, lange lister over hvem som har kjøpt hva og jobben med utlevering av produktene til de som har kjøpt.

– Dette er en inkluderende dugnadstjeneste for framtiden, som også gjør det lettere for de uten bil, overflod av tid eller har et lite nettverk i lokalmiljøet, sier Hellestræ.

Med den nye tjenesten slipper man også at pengene må igjennom mange private Vipps-kontoer før de kommer frem til lagets konto. Spleis tar seg av alt av betaling og sender varene rett hjem til kjøperne. Overskuddet går direkte inn på organisasjonens konto. Dette gjør at lagene kan bruke mindre tid på administrasjon og mer på tid på idrett.

– Vil komme barn og unge til gode
Digital Dugnad har som mål å løse mange av utfordringene og frustrasjonene med den klassiske salgsdugnaden.

Produktene som i første omgang skal selges gjennom den nye digitale dugnadstjenesten er digitale skrapelodd, gratulasjonskort, julekort og de populære Bambusa-sokkene. Men produktspekteret skal utvides allerede neste år.

– I utviklingen av den nye dugnadstjenesten har vi bidratt med vår kompetanse på produkt- og konseptutvikling, samt vår erfaring som veileder av om lag 5 000 salgsdugnader de siste 5 år. Det har vært gøy og motiverende å bidra til en løsning som vil gjøre dugnadssalget enda smidigere, noe som vil komme både foresatte, barn og unge til gode, forteller Håvard Gundersen, grunnlegger av Bambusa.

Lettere å gjøre rett
For mange klubber og lag har det vært en stor utfordring å samordne økonomien. Penger har gått gjennom flere private kontoer før de til slutt havner hos klubben, og det har vært vanskelig å vite resultatet av salget før man er ferdig.

Med Digital Dugnad blir økonomiarbeidet lettere og tryggere. Nettopp dette har vært viktig for Norges idrettsforbund, som ønsker den nye løsningen velkommen.

– Vi er glade for at det har blitt utviklet en løsning som gjør det lettere og mer friksjonsfritt å gjennomføre dugnad for idrettslagene. I dag brukes det fryktelig mye tid på å administrere og gjennomføre dugnader. Dette tror vi vil senke terskelen for dugnadsarbeid, og ikke minst blir det lettere å utføre økonomiarbeidet riktig, forteller Pål Kristen Rønnevik, leder for digitalisering i Norges idrettsforbund.

Digital Dugnad er tilgjengelig på Spleis.no og kan benyttes fra i dag av alle lag og foreninger.

Ved salg av fysiske produkter vil klubben oppnå en fortjeneste på inntil 50 prosent etter at produktkostnad, plukk, pakking, transport av varen og kostnader for bruk av Spleis er betalt. Inntjening ved salg av digitale skrapelodd er på hele 83,5 prosent.