Ta sats for ditt neste idrettsarrangement

Store mesterskap er viktige for idretten, reiselivsnæringen og øvrig næringsliv. Derfor har Innovasjon Norge og Norges idrettsforbund jobbet sammen med idretten, reiselivet og det offentlige om en felles nasjonal arrangementsstrategi, for å gjøre arrangementer mer givende for samtlige involverte.

Det er viktig å vise frem betydningen og ringvirkningene disse arrangementene har. Store mesterskap kan påvirke anleggsprosesser, motivere og rekruttere frivillige og utøvere, promotere destinasjonen og øke antall tilreisende til Norge. Derfor har Norges idrettsforbund og Innovasjon Norge utarbeidet en film som viser betydningen av store mesterskap, for idretten og for næringslivet.

- Det å kaste seg ut i konkurransen om å være vertskap for internasjonale idrettsarrangement krever både tid, ressurser og kompetanse. For å gjøre både nye, og eksisterende arrangementer med givende, satser vi, sammen med Innovasjon Norge, på innovative og bærekraftige løsninger. Nå vil vi oppfordre flere særforbund til å søke store og små internasjonale mesterskap til Norge, sier Berit Kjøll, president i Norges idrettsforbund.

- Mens det sportslige er det sentrale for utøverne skaper arrangementene store ringvirkninger for lokalsamfunn og for Norge som helhet. Det er gledelig av vi sammen med Norges idrettsforbund, særforbundene og reiselivsnæringen satser i fellesskap for å skape flere store idrettsøyeblikk her hjemme i Norge, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Målet med satsingen og samarbeidet er å motivere særforbund, det offentlige og andre aktører til å påta seg å søke om, og arrangere store mesterskap på hjemmebane. Innovasjon Norge, arrangørbyene og Norges idrettsforbund kan bidra på flere måter og har verktøy som kan gjøre det enklere å søke om, vinne og gjennomføre arrangementer.

Om samarbeidet:
Innovasjon Norge og Norges idrettsforbund har siden 2018 samarbeidet i utviklingen av Nasjonal Arrangementsstrategi 2020–2030 og gjennomfører aktiviteter i fellesskap for å heve kompetansen rundt det å arrangere større arrangement i Norge. I tillegg signerte LO, NHO, NIF og IN en samarbeidsavtale i 2021 med mål om å styrke samarbeidet og øke verdiskapingen mellom næringslivet og idretten.

Les mer på Innovasjon Norge sine sider.