Mina Gerhardsen, leder av sonderingsutvalget. Foto: Pernille Ingebrigtsen
Mina Gerhardsen, leder av sonderingsutvalget. Foto: Pernille Ingebrigtsen

Sonderingsutvalget OL/PL har fremlagt sitt arbeid for NIFs ledermøte

Idrettsstyret nedsatte i 2021 et utvalg som skal utrede hvorvidt det er reell vilje, og i så fall på hvilke premisser, i norsk idrett til å arrangere De olympiske og paralympiske leker i Norge innen 10-20 år.

– Basert på de tilbakemeldingene vi har fått, er det en positiv holdning til et nytt OL og Paralympics i Norge, men ikke for enhver pris, og ikke uten vilkår, sier Mina Gerhardsen, leder av sonderingsutvalget, som la frem utvalgets arbeid for NIFs ledermøte i Tromsø lørdag.

– Jeg vil takke utvalget for et grundig og godt arbeid. Utvalget har i dag presentert en første løypemelding til Ledermøtet her i Tromsø. Sonderingen i idretten er midt i en prosess hvor vi ønsker enda flere tilbakemeldinger fra særforbund og idrettskretser i tiden som kommer. Idrettsstyret har vedtatt en oppfølgingsplan basert på utvalgets anbefalinger. Dette arbeidet fortsetter her på Ledermøtet i Tromsø og med videre bred involveringsprosess frem til NIFs ledersamling i november, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Nye retningslinjer for fremtidige OL-/PL-arrangører
Siden forrige diskusjon om olympiske og paralympiske leker i Norge, har det skjedd store endringer i IOCs tilnærming til fremtidige OL- og PL-prosesser. Vektlegging av dialog, ny geografisk fleksibilitet, krav om gjenbruk, og bortfall av minimumskrav til publikumskapasitet på arenaene gjør premissene annerledes enn tidligere.

– Tilbakemeldingene utvalget har fått fra idretten, er at Norge som verdens mestvinnende vinterolympiske nasjon fra tid til annen bør arrangere vinter-OL og -Paralympics. Det er også en gjennomgående tilbakemelding at Norge har mye på plass for å kunne påta seg et fremtidig arrangøransvar, som gode idrettsanlegg, arrangørkompetanse, dugnadsånd og et idrettsinteressert publikum, sier Gerhardsen.

Ikke uten vilkår
Tilbakemeldingene tilsier at flere premisser må være på plass dersom Norge skal påta seg et arrangøransvar.

I utvalgets rapport fremkommer det at dersom Norge skal påta seg et fremtidig arrangøransvar, må dette komme hele norsk idrett til gode. Videre må et slikt arrangement bygge på norsk idretts grunnverdier og det må utarbeides ambisiøse målsetninger knyttet til gjenbruk, bærekraft, klima og etterbruk. Det må også bli et OL som er kostnadseffektivt og som styrker og utvikler frivilligheten.

– Et fremtidig norsk OL og Paralympics skal tydelig og kraftfullt synliggjøre norsk idretts grunnleggende verdier overfor den internasjonale idrettsbevegelsen, sier Gerhardsen.

Oppfølging av utvalgets arbeid og videre prosess
Idrettsstyret ønsker å sikre en bredest mulig involvering av idrettsorganisasjonen i det videre arbeidet. Idrettsstyret har derfor vedtatt en oppfølgingsplan for å følge opp utvalgets anbefalinger.

– Det er behov for ytterligere avklaringer om hvilke premisser som skal ligge til grunn dersom vi en gang i fremtiden skal påta oss et arrangøransvar for et OL/PL i Norge. Det skal innhentes mer informasjon og kunnskap om IOCs nye tilnærming til olympiske og paralympiske arrangementskonsepter og tildelingspremisser. Det skal også avklares nærmere hvilke overordnede økonomiske forutsetninger og som vil ligge til grunn for et eventuelt fremtidig OL og Paralympics på norsk jord, avslutter idrettspresident Berit Kjøll.

Les sonderingsutvalgets rapport «Olympiske leker og paralympiske leker i Norge?» her.