Idrettsstyret ønsker hele Idretts-Norge en riktig god sommer. Foto: Geir Owe Fredheim/ Norges idrettsforbund
Idrettsstyret ønsker hele Idretts-Norge en riktig god sommer. Foto: Geir Owe Fredheim/ Norges idrettsforbund

Sommerbrev fra idrettspresident Berit Kjøll

Kjære idrettsvenner. Aller først, takk til dere alle for et godt og vellykket ledermøte i Tromsø. Det var flott å møtes fysisk i spektakulære omgivelser, hvor vi sammen satte søkelys på mange viktige saker for norsk idrett i tiden fremover.

Selv ikke en verdensomspennende pandemi kan undergrave idrettens betydning og rolle i samfunnet. Snarere tvert imot! Pandemien har på alle måter påminnet oss om hvor viktig idrettsfelleskapet er for folks mentale og fysiske helse. Jeg opplever virkelig en ny giv, glede og optimisme i hele idrettsorganisasjonen.

Stor pågang på idrettsanleggene

Nå yrer det av barn- og unge på idrettsanleggene over hele landet. Det meldes om stor pågang, og flere idrettslag har også lange ventelister. Idretten har kommet ordentlig i gang igjen, selv om vi har en jobb å gjøre for å få tilbake alle medlemmer og frivillige som har sluttet med idrett som følge av pandemien. De foreløpige tallene fra samordnet rapportering i 2021 var bedre enn fryktet. Jeg er sikker på at 2022 blir et år hvor alle pilene igjen vil peke i riktig retning – oppover! Det skyldes ikke minst en formidabel innsats fra dere alle gjennom korona.  Nå vet vi også mer om hvor skoen trykker. Da er det også lettere å mobilisere og sette inn målrettede tiltak for å lykkes i vårt rekrutteringsarbeid fremover.

Flere kvinner vil inn i styrer og stell

Idrettsstyret og jeg vil også berømme dere for alt det gode arbeidet som gjøres for å sikre en god kjønnsbalanse i idretten, både blant utøvere, trenere og ikke minst i ledende posisjoner. Idrettsstyret satte et hårete mål i oktober 2020 – 40 prosent kvinner blant styreledere i særforbund og idrettskretser. På det tidspunktet var andelen kvinnelige styreledere om lag 15 prosent. I dag har den økt til nesten det dobbelte (27 prosent). På kretsnivå hadde vi ingen kvinnelige styreledere i 2019. I dag har vi fire! Det vil si en andel på 36 prosent. Vi er på god vei dere! Her er det bare å sette alle kluter til å fortsette det gode arbeidet inn mot valgkomiteene og sørge for at det alltid skal være en minst én kvinnelig kandidat til ledervervene i norsk idrett. Målet om å nå 40 prosent innen 2023 er innenfor rekkevidde.

Pride-måneden - kontinuerlig fokus på mangfold

Juni er «Pride-måneden» hvor vi tydelig markerer vårt viktige arbeid for en mangfoldig og inkluderende idrett. Den grufulle hendelsen som fant sted i Oslo i helgen, påminner oss alle om at vi ikke kan ta disse verdiene for gitt, men hele tiden må jobbe for- og leve dem også i idretten.  Mine varme tanker går til alle som er rammet av disse forferdelige handlingene.

Idrettsglede for alle!

I går gjennomførte Norges idrettsforbund og fire særforbund et godt og konstruktivt møte med kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Temaet for møtet var økonomiske barrierer for idrettsdeltakelse. I samspill med særforbundene benyttet Norges idrettsforbund anledningen til å redegjøre for alle de gode tiltakene idretten gjør for å holde kostnadene nede for barn og unges idrettsdeltakelse. Og det gjøres mye og godt arbeid på dette området, selv om vi erkjenner at vi har mye ugjort. Samtidig er det viktigere enn noen gang å få på plass målrettede støtteordninger som sørger for å hjelpe dem som uansett kostnad ikke har råd til å være med i idretten. Her trenger vi myndighetens hjelp. Utfordringen er blitt ytterligere aktualisert med økte kostnader i samfunnet og flere rentehevinger som setter familieøkonomien på en alvorlig prøve for stadig flere husholdninger. Dette øker risikoen for at flere familier kan velge bort fritidsaktiviteter. Det haster derfor med å få på plass disse støtteordningene for å sikre etterlevelse av fritidserklæringen. I den slås det fast at alle barn og unge skal ha rett til å delta i minst én fritidsaktivitet.

God sommer!

Det er uansett gledelig at vi nå for første gang på tre år går en normal sommer i møte. Barn og unge kan endelig delta på idrettsarrangementer og cuper med tusenvis av foreldre og frivillige som legger forholdene til rette for å sikre gode opplevelser, fellesskap og idrettsglede for alle. Samtidig er det mange av oss som gleder seg å tilbringe noen rolige og forhåpentligvis varme solskinnsdager med venner og familie. Selv vil jeg tilbringe store deler av ferien i Nord-Norge. Jeg satser på knallvær med god bris i seilene!  

Idrettsstyret og jeg ønsker dere alle en riktig god sommerferie!

Mvh

Berit Kjøll