Direkte fra seminar 17. januar: Idrettsmedisinske etiske dilemma i barne- og ungdomsidretten

Idrettsmedisinsk etikkutvalg (IMEU) og Rådet for legeetikk inviterer til foredrag og diskusjon for å belyse temaet treningsbelastning i barne- og ungdomsidretten. Seminaret blir streamet på idrettsforbundet.no mandag 17. januar fra 13.30-16.00

Program:

13.30-13.40 Velkommen
Reidun Førde, professor emerita medisinsk etikk og leder i IMEU
Svein Aarseth, spesialist i allmennmedisin og leder for Rådet for legeetikk

13.40-14.00 Målet med barne- og ungdomsidrett
Offentlig poltikk – hvilke etiske dilemmaer har vi?
Mads Andreassen, leder aktivitetsutvikling i NIFs breddeavdeling

Hva betyr idrett for barn og unges helse?
14.00-14.15 Hva viser Ungdata?
Anders Bakken, sosiolog og leder av Ungdatasenteret, NOVA

14.15-14.30 Hva er for mye belastning – for hvem?
Christine Moseid, idrettslege NIMF og medlem av IMEU

14.30-14.45 Diskusjon

14.45-15.00 Pause

Belastningsstyring – etiske perspektiv fra lege og fysioterapeut
15.00-15.15 Etiske dilemmaer for fastlegen
Ola Sand, spesialist i allmennmedisin

15.15-15.30 Etiske dilemma rundt belastningsstyring
Maren Stjernen, fysioterapeut ved NIMI og medlem av IMEU

15.30-15.45 Diskusjon

15.45 Oppsummering og veien videre

Møteledere for arrangementet er Christine Moseid og Maren Stjernen.

Meld deg på her.