Se opptak av Åpen time 28. oktober

Se opptak fra Åpen time med pressen fredag 28. oktober 2022.

Agenda:

• Oppfølging av vedtak fra Idrettstinget 2021 vedrørende antidoping
• Ledermøtet 2024 og Idrettstinget 2025
• Den internasjonale komités (IPC) ekstraordinære generalforsamling 2022
• Orienteringssaker