Se opptak av Åpen time 17. mars

Se opptak av Åpen time med Idrettsstyret 17. mars

Agenda: 

  • Søknad om opptak av idretter
  • Økonomi som barriere
  • Oppfølging av tingvedtak – samorganiseringen av NIF og NOK
  • Code of conduct og internasjonal veileder
  • Styringsgruppe – krafttaket for mangfold
  • Den regionale fylkesstrukturen
  • Idrettens Kina-samarbeid
  • Orienteringssaker