Opptak fra Åpen time 25. august

Se opptak fra Åpen time torsdag 25. august 2022.

Agenda:

  • Rapport idrettens Kina-samarbeid
  • Ny Norad-avtale
  • NIFs bærekraftsstrategi
  • NIFs fanesaker til kommune- og fylkestingsvalget 2023
  • Orienteringssaker