Se Åpen time for organisasjonen 23. juni

Se opptak av Åpen time for organisasjonen 23. juni.

Agenda:

  • Rammer for strømming av idrettsaktivitet
  • Special Olympics – nedsettelse av arbeidsgruppe
  • Styremedlem ADNO
  • Dispensasjonssøknad fra Norges Skiforbund
  • Orienteringssaker