– Det er svært gledelig at regjeringen har lyttet til idrettens behov og vil gi støtte for økte gassutgifter i idretten, sier idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Erik Ruud
– Det er svært gledelig at regjeringen har lyttet til idrettens behov og vil gi støtte for økte gassutgifter i idretten, sier idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Erik Ruud

Regjeringen gir støtte til idrettslag med økte gasskostnader

Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til idrettslag som har hatt økte kostnader som følge av høye gasspriser i 2022.

– Nå trenger ingen lengre frykte at høye gasspriser vil stenge ned idrettsanlegg, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og fortsetter:

– Vi har lyttet til idrettens bekymringer, og nå som vi har fått nødvendig informasjon om omfang og kostnader, er det veldig godt å kunne legge fram dette forslaget som gir idretten støtte til økte gassregninger. Denne støtten er derfor viktig for at idrettslagene skal kunne opprettholde tilbudet.

Idrettspresident Berit Kjøll er både glad og takknemlig for støtten som regjeringen nå tildeler idrettslag som har hatt skyhøye gassutgifter inneværende år.

– Det er svært gledelig at regjeringen har lyttet til idrettens behov og vil gi støtte for økte gassutgifter i idretten. Midlene skal gå uavkortet til idrettslag som har hatt ekstraordinære kostnader som følge av høye gasspriser i 2022. Flere av idrettslagene dette gjelder, har gjennom høsten vært tydelige på at de vurderer å stenge ned tilbudet for barn og unge dersom en statlig støtteordning ikke kommer på plass. Norges idrettsforbund vil derfor benytte anledningen til å takke regjeringen for bevilgningen på 15 millioner kroner som skal gå til idrettslagene dette gjelder, og som skal bidra til at aktivitetstilbudet til barn og unge kan opprettholdes i tiden fremover, sier Kjøll.

Mens de fleste idrettslagene i Norge bruker strøm til å varme opp kunstgressbaner og holde flomlysene på, er det et mindretall som bruker gass som energikilde.

Regjeringen legger opp til at gasstøtten skal være på samme nivå som for strømstøtteordningen for frivillig sektor.

– Det er viktig for oss at barn og unge skal kunne delta i fritidsaktiviteter – uavhengig av hvordan foreldrenes økonomi ser ut. Med denne støtten får idretten mulighet til å holde hjulene i gang, samtidig som klubbene slipper å øke prisen for deltakelse, sier Trettebergstuen.

Regjeringen foreslår at Norges idrettsforbund fordeler midlene til de aktuelle idrettslagene. 

– Norges idrettsforbund vil nå utarbeide retningslinjene for en søknadsbasert ordning der idrettslag kan søke om å få dekket en andel av merkostnadene de har hatt på gass i 2022 sammenliknet med tilsvarende periode i 2021. Norges idrettsforbund ønsker en kort søknadstidsfrist for å sikre at midlene utbetales så raskt som mulig, sier Kjøll.