Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

Registrer politiattest i ditt idrettslag nå!

Idrettslag må sikre at alle som skal ha politiattest, har det, og at det føres en oversikt over hvem som har fremvist politiattest og ikke.

Alle som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal vise politiattest. I mange idrettslag har det likevel vist seg å være vanskelig å holde oversikt over hvem som skal ha politiattest og hvem som allerede har vist attest. Tidligere har flere idrettslag som har bedt om ny politiattest, fått beskjed om at attesten ikke kan fornyes fordi den allerede er utlevert. Dette er nå endret.

Nå vil idrettslag alltid kunne be om en kopi av tidligere attest, og de vil derfor ikke lenger få avslag på søknad om politiattest. Idrettslag må sikre at alle som skal ha politiattest, har det, og at det føres en oversikt over hvem som har fremvist politiattest og ikke.

NIF har utviklet et eget digitalt verktøy for å hjelpe idrettslag med å holde oversikt over hvem i idrettslaget som har fremvist politiattest. Med idrettens politiattestløsning, som er gratis tilgjengelig for alle idrettslag, kan politiattestansvarlig i idrettslaget og hens vara registrere hvem som har fremvist politiattest og når. Attestene beholdes fortsatt av søkeren selv, men bekreftelsen på at den er fremvist uten merknad, registreres i politiattestløsningen og lagres i det sentrale registeret i norsk idrett. Dette slik at det er lett for neste politiattestansvarlige i idrettslaget å se hvem som har fremvist politiattest. 

Den digitale løsningen er fortsatt under utvikling og vil få utvidet funksjonalitet. Alle som er medlem av idrettslaget, og alle som har knyttet seg til idrettslaget gjennom å ta Trenerattesten, kan registreres med fremvist politiattest i løsningen.

Les mer om politiattestregistrering her.