beritkjoll_portrett_FotoPernilleIngebrigtsen.jpg

Økt strømstøtten til idrettslagene for perioden januar-mars 2023

Norges idrettsforbund er glade for at regjeringen og stortingsflertallet har gitt NIF gjennomslag for vårt ønske om å øke strømstøtten for idrettslagene fra 80 til 90 prosent av kostnadene over terskelverdien på 70 øre/kWt for perioden januar-mars 2023.

Fredag vedtok Stortinget tydelige og klare merknader om å forlenge strømstøtteordningen for idretten, samtidig som stortingsflertallet legger til grunn at «strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner følger kompensasjonsgraden for husholdninger også i 2023.»

- Dette er svært viktig for idretten, og gir en helt nødvendig forutsigbarhet for driften av idrettslag og idrettsanlegg i året som kommer. Nå som stortingsflertallet gir støtte på 90 prosent over 70 øre kWt ut mars, legger NIF til grunn at idretten vil motta tilsvarende dekningsgrad fra oktober 2023, i tråd med støtteordningen for husholdningene, sier idrettspresident Berit Kjøll. Strømstøtten for husholdningene reduseres fra 90 prosent dekning til 80 prosent dekning over 70 øre kWt mellom april- september 2023, før dekningsgraden øker til 90 prosent over 70 øre kWt igjen fra oktober til neste år.

- På tross av at vi nå har fått en lik strømstøtte som husholdningene, vet vi at vinteren blir tøff, både for idretten og for husholdningene. Likevel er dette et viktig gjennomslag for å opprettholde aktivitet og styrke idretten lokalt i hele Norge.
I tillegg kom nyheten at flertallet på Stortinget også forventer at støtten til gassanlegg videreføres i 2023.

I brev til NIF bekrefter Kultur- og likestillingsdepartementet forlengelsen av strømstøtten. Til departementet har NIF også fremført vår bekymring med tanke på likviditetsutfordringene flere lag nå står i. Departementet påpeker at ytterligere justeringer vurderes fortløpende.
NIF vil fortsette å jobbe opp mot departementet for å forbedre dagens strømstøtteordning for idretten og frivilligheten og som møter idrettslagenes reelle behov.