Idrettslag kan nå gå i dialog med frivillighetskoordinator på akuttmottakene for å gi ukrainske flyktninger et godt og mangfoldig aktivitetstilbud. Foto: Norges idrettsforbund
Idrettslag kan nå gå i dialog med frivillighetskoordinator på akuttmottakene for å gi ukrainske flyktninger et godt og mangfoldig aktivitetstilbud. Foto: Norges idrettsforbund

Nye avtaler om akuttinnkvartering av flyktninger

Det inngås nå løpende avtaler om nye akuttinnkvarteringer i Norge.

Det vil fortsatt ta noe tid før alle akuttmottakene er klare til å tas i bruk, da det må på plass personell og det som trengs for å ta imot flyktningene. Men noen mottak er allerede oppe og står.

Det skal være en frivillighetskoordinator på hver akuttinnkvartering som idrettslagene kan gå i dialog med.

Norges idrettsforbund anbefaler idrettslag som har lokal tilhørighet rundt disse innkvarteringene til å samarbeide med kommunen og med andre nærliggende idrettslag om å gi flyktningene et godt og manfoldig aktivitetstilbud. 

Se nye avtaler om akuttinnkvartering som er inngått på UDI sine nettsider.