Idrettspresident Berit Kjøll ønsket velkommen under lanseringen av NIFs bærekaftsstrategi. Foto: Magnus Forseth
Idrettspresident Berit Kjøll ønsket velkommen under lanseringen av NIFs bærekaftsstrategi. Foto: Magnus Forseth

Norges idrettsforbund lanserer bærekraftsstrategi

Idretten er en svært viktig premissgiver for et bærekraftig samfunn. Norges idrettsforbund har nå lansert en bærekraftsstrategi som gir retning og tydelighet for norsk idretts arbeid med bærekraft.

– Det gjøres allerede veldig mye godt arbeid som fremmer bærekraft i norsk idrett. Denne bærekraftsstrategien skal bidra til å øke bevisstheten rundt de positive effektene av idretten, samtidig som vi skal adressere og redusere vår negative innvirkning på mennesker og miljø, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Fem strategiske fokusområder 
Idrett har påvirkning på alle FNs 17 bærekraftsmål. NIFs bærekraftsstrategi er utviklet i samarbeid med kompetansehuset PwC, med støtte fra ressursgruppe for bærekraft i idretten og flere eksterne faglige rådgivere. Strategien løfter frem fem strategiske fokusområder hvor vi har vesentlig påvirkning på samfunn og miljø:

  1. Livslang idrettsglede og sunn idrett
  2. Inkluderende, mangfoldig og likestilt idrett
  3. Etisk og fremtidsrettet utvikling
  4. Ansvarlig ressursbruk i idretten
  5. Grønne idrettsarenaer

Last ned Norges idrettsforbunds bærekraftsstrategi her.

Se opptak av lanseringen her.

– Idrett engasjerer milliarder av mennesker over hele verden og er Norges største frivillige bevegelse. Norges idrettsforbund skal også legge miljøhensyn til grunn for aktiviteten vår og medvirke til at de nasjonale klima- og miljømålene nås. Som paraplyorganisasjon ønsker vi å støtte hele norsk idrett i dette, sier idrettspresidenten.

Artikkelen fortsetter under videoen. 

Idrettsglede for alle, også kommende generasjoner 
I november i år ble den nye bærekraftsstrategien til Norges idrettsforbund vedtatt av idrettsstyret, og mandag 12. desember ble strategien lansert på den elektriske båten MS Brisen under en større markering i Oslofjorden. Strategien omsettes til handling og tiltak gjennom øvrig planverk og handlingsplaner.

– Idretten er og skal være en viktig bidragsyter for et bærekraftig samfunn. Vi skal skape idrettsglede for alle – også kommende generasjoner. Derfor ønsker vi å gå foran i arbeidet for å utvikle fremtidens grønne og klimavennlige idrettsarrangement, sier Kjøll.

IMG_6654 kopi.jpg
Dagfrid Forberg, leder for avdelingen breddeidrett, organisasjon og utvikling i Norges idrettsforbund, presenterte bærekraftsstrategien på båten MS Brisen. Foto: Magnus Forseth