Logoen til Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund ber om respekt og beskyttelse av russiske og hviterussiske borgere bosatt i Norge

Idrettsstyret har vedtatt å oppfordre til utestengelse av russiske og hviterussiske utøvere fra internasjonale idrettskonkurranser. Norges idrettsforbund ønsker naturligvis ikke å utestenge russiske og hviterussiske statsborgere, bosatt i Norge, fra nasjonal idrettsaktivitet i Norge.

- Snarere tvert imot, oppfordrer vi idrettslagene til å ta godt vare på disse utøverne som er satt i en svært vanskelig situasjon som følge av det russiske regimets aggressive handlinger i Ukraina, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:   

Det er viktig at russere og hviterussiske borgere bosatt i Norge blir tatt godt vare på. Her oppfordrer vi spesielt våre idrettslag til å innta en aktiv rolle og sørge for at disse utøverne blir inkludert, respektert og aktivt kan ta del i det norske idrettsfelleskapet. 

Norges idrettsforbund håper disse sanksjonene blir kortvarige slik at russiske og hviterussiske utøvere raskest mulig kan gjenoppta internasjonal konkurranseaktivitet. Det betinger imidlertid at Russland trekker sine styrker tilbake fra Ukraina og respekterer landets suverenitet.  

Sanksjonene som flere internasjonale idrettsorganisasjoner nå har innført er rettet mot det russiske regimet, og ikke mot utøvernes etniske, kulturelle eller religiøse bakgrunn.  

- Det er fattet et vedtak om at disse utøverne ikke kan delta i internasjonal idrett. De kan fortsatt både trene og konkurrere i Russland, og det er heller ikke innført reiseforbud rettet mot russiske og hviterussiske utøvere, sier Kjøll. 

Idrettspresidenten erkjenner at det er krevende å fatte et vedtak som oppfordrer til utestengelse av russiske og hviterussiske utøvere, idrettsledere og tillitsvalgte fra internasjonal idrett. Samtidig er hun ikke i tvil om at beslutningen er riktig.