Norges idrettsforbund er glad for at regjeringen foreslår å forlenge den etablerte strømstøtteordningen med ett år, men NIF mener det er behov for en vesentlig forbedring av ordningen.
Norges idrettsforbund er glad for at regjeringen foreslår å forlenge den etablerte strømstøtteordningen med ett år, men NIF mener det er behov for en vesentlig forbedring av ordningen.

Idrettsforbundet ønsker forbedringer i strømstøtteordningen

Norges idrettsforbund har i dag sendt brev til Kulturdepartementet, partiene på Stortinget og medlemmene i familie- og kulturkomiteen hvor vi ber om at strømstøtteordningen forbedres fra 1. april.

Vi ønsker at terskelverdien skal reduseres til 50 øre/kWt, at staten skal kompensere alle kostnader utover dette og at gass skal inkluderes i ordningen.

Idrettsforbundet takker samtidig regjering og storting for at den eksisterende ordningen ble etablert og for at ordningen vil bli forlenget med ett år.

Se brevet her.