Idrettsforbundet ber om at innslagspunktet for kompensasjonsordningen senkes til 50 øre/kWh.
Idrettsforbundet ber om at innslagspunktet for kompensasjonsordningen senkes til 50 øre/kWh.

NIF ber om økt kompensasjon for de høye strømprisene

Idrettsforbundet har sendt brev til kulturministeren med innspill til hvordan den foreslåtte kompensasjonsordningen kan bedres for idrettslagene.

NIF har i dag sendt brev til kulturministeren hvor vi ber om at den foreslåtte kompensasjonsordningen bedres ved at idrettslagene får kompensert strømkostnader over 50 øre/kwh og ikke over 70 øre/kwh som er foreslått. NIF ber i tillegg om at også andre energikilder inkluderes i ordningen.

Les hele brevet her.