Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

MittVarsel – sikker og trygg varsling for norsk idrett

Utrullingen av varslingssystemet MittVarsel til alle idrettslag er i gang, og flere idrettslag har nå tatt i bruk MittVarsel i varslingssaker. Les tilbakemeldinger fra idrettslag her!

Norges idrettsforbund har fått flere tilbakemeldinger, og ett av idrettslagene som har vært på kurs, fått veiledning og tatt i bruk portalen sier:

«Vi er veldig fornøyde. Ryddig og god portal. Bra at NIF har tatt ansvar for dette, og ser behovet for et slik system. Også positivt at medlemmer kan melde anonymt, da kan små klubber lettere ta tak i kritikkverdige forhold eller misnøye. Veldig bra at man få god hjelp fra NIF og kan få fortløpende veiledning i pågående varslingssaker. Skulle vært obligatorisk i alle klubber.»

Et av de første idrettslaget som tok i bruk MittVarsel i en varslingssak, sier videre at:

«Til å være et helt nytt system, synes vi det har fungert veldig bra. En ting er selve portalen, men veiledningene, malene og de konkrete rådene om hvordan man bør saksbehandle en varslingssak, har vært vel så nyttige. Så det er en bra pakke. MittVarsel-plattformen mangler noen få funksjoner, men det kommer sikkert på plass etter hvert. Det som har vært best for oss, er å vite at alle sensitive dokumenter ligger trygt på ett sted, utenfor klubbens egne systemer som jo mange har tilgang til. Slike dokumenter kan ikke ligge og slenge på ulike fellesområder, private datamaskiner og på e-poster. Dette har vært viktig for oss.»

Alle idrettslag kan få en egen portal i MittVarsel. Dette bidrar til at idrettslaget på en sikker og trygg måte kan motta og håndtere både navngitte og anonyme varslingssaker

Meld deg på introduksjonsmøte og kurs, og få en egen portal til ditt idrettslag her!