Plakat strømming av barn.

Minn foreldre og publikum på hvilke regler som gjelder for filming og fotografering

Filming og fotografering av barne- og ungdomsidretten har blitt mer og mer vanlig. Det er svært viktig å passe på at dette skjer innenfor rammene av gjeldende lovgivning.

Under kan organisasjonsledd i norsk idrett laste ned informasjonsmateriell som kan brukes på nettsider og i sosiale medier, og henges opp på klubbhus, idrettsarenaer osv. Dette for å minne foreldre, publikum og andre på at det ikke er lov å filme, fotografere og dele innhold av barn under 18 år i sosiale medier og andre digitale kanaler uten samtykke fra utøver, og i tillegg samtykke fra foresatt der utøver er under 15 år.

Vi gjør også oppmerksom på at kravet til samtykke gjelder uansett alder.