Illustrasjonsbilde. Foto: Erik Ruud

Kartlegging av idrettens kjennskap til og bruk av Sunn idretts tilbud

Hvor godt kjenner du til Sunn idrett? Vi blir veldig takknemlige dersom du vil bruke 3-5 minutter på å gjennomføre en spørreundersøkelse.

Sunn idrett er etablert som et satsingsområde i Norges idrettsforbund, med mål om å spre kunnskap om idrettsernæring og fremme sunne idrettsmiljøer med gode holdninger og verdier knyttet til mat, kropp, helse og prestasjon. Sunn idrett når ut til mange utøvere, foreldre og trenere, men det er mye som tyder på at dette kun gjelder deler av idretten. Det er ukjent hvilke idretter/lag som benytter tilbudet og hvordan Sunn idrett kan jobbe videre for å støtte idretten på best mulig måte.

På oppdrag for Sunn idrett utfører analyseselskapet Oslo Economics en utredning med formål om å kartlegge idrettens kjennskap og bruk av Sunn idretts tilbud, samt identifisere tiltak for å styrke Sunn idretts arbeid fremover.

I forbindelse med arbeidet ønsker de å nå ut til idretten – og inviterer derfor representanter fra idrettslag/klubber (trenere, ledere, foreldre etc.) til å svare på en kort nettbasert spørreundersøkelse.

Den primære målgruppen for undersøkelsen er trenere/ledere i idrettslag som representerer unge utøvere mellom 13-18 år, foreldre og trenere.

Det tar 3-5 minutter å gjennomføre spørreundersøkelsen.

Idrettens tilbakemelding er viktig for å sikre videreutvikling av Sunn idretts tilbud. Vi håper derfor så mange som mulig har anledning til å bidra!

Delta i undersøkelsen her!