Foto: Pernille Ingebrigtsen
Foto: Pernille Ingebrigtsen

Julehilsen fra idrettspresident Berit Kjøll

Kjære alle sammen. På vei ut av 2022 skal vi se oss tilbake: På vår vei ut av korona, på vei ut av de ukjente og store utfordringene dette året har gitt oss, og vi skal se fremover inn i 2023.

Takk til dere alle. Å være ledere handler om å vite hvor vi er, for å bestemme hvor vi skal. Takk for at dere har ledet norsk idrett godt og i riktig retning også i dette året. Det er lett å tenke at det har vært enklere å være norsk idrett i 2022 enn i de to foregående årene, og sett i pandemiens perspektiv, har det også det.

Samtidig har heller ikke 2022 vært enkel seilas. Vi fikk vi en nedstengning – igjen – ved årets begynnelse. Vi har opplevd en invasjon og en stor krig her i Europa med alle sine konsekvenser. Vi sier alltid at man kan ikke se idretten isolert fra det samfunnet den er en del av, og derfor er konsekvensene av krigen også konsekvenser for idretten. Mer enn 30 000 flyktninger fra Ukraina til Norge har naturligvis følger for idrettslagene over hele landet. Hvordan skal idretten forholde seg til utøvere og ledere fra Russland og Belarus med krigen som bakteppe? Det har vært et spørsmål som både har vært og stadig er tilbakevendende og viktig for hele norsk idrett.

På hjemmebane har inflasjon og kostnadsøkning, koblet med energiknapphet, ført til vanskeligere hverdager for flere familier. Det har også konsekvenser for idrettsfamilien. Sammen med myndighetene må vi virkelig jobbe for å sikre at barn og ungdom ikke mister sitt idretts- eller fritidstilbud. Vi er sammen med myndighetene underskrivere på Fritidserklæringen som gir alle barn og unge retten til gratis deltakelse i en fritidsaktivitet. Det forplikter også oss. Vi må gjøre det vi kan for å hindre at økonomi skal stoppe deltakelsen i idrett gjennom nøye å se på kostnadene forbundet med vårt eget idrettstilbud. Vi må gjøre deltakelse i idrett så rimelig som vi er i stand til å få til.

Det er også noen faresignaler vi må ta på alvor: Vi sliter med å få tilbake mange av de frivillige som ble borte i koronaperioden. Frivilligheten er selve fundamentet, både for idrettstilbudet og for drift og finansiering av idrettslagene. Det er det viktigste vi har! Derfor er utfordringen med frivillighet noe vi tar tydelige grep for å møte.

Utviklingen på kjønnsbalanse på ledernivå går i riktig retning, mens på medlems- og aktivitetstallene virker kjønnsbalansen å gå i feil retning. I tillegg er gjennomsnittsdeltakeren blitt litt yngre i 2022. Dette må vi, og dette skal vi, ta skikkelig tak i.

2022 har også vært et olympisk år. Med fare for å bli historisk blind var det nok en gang fantastiske idrettsopplevelser til det norske folk og til våre vintersærforbund. 37 medaljer gjør oss bare enda mer bortskjemte på gode prestasjoner, og syv medaljer i Paralympics var også et steg i riktig retning. Para-VM på snø var et organisatorisk sprang fremover.

Samtidig har vi også vært utrolig gode i andre idretter enn i vinteridrettene i 2022. Norge i verdenstoppen i tennis, sandvolleyball og golf! Vinner av Ironman på Hawaii, verdens- og europamestere i friidrett og terrengløp. Håndball. Para-roing. Faren for uteglemmelse er stor, så mange gode prestasjoner har norsk toppidrett sørget for i år. Jeg er stolt, og dere bør være stolte. Store idrettsprestasjoner kommer ikke av seg selv, og kommer ikke fra ingensteds.

«Kultur spiser strategi til frokost», er det sagt at Henry Ford skal ha sagt. For meg er kultur «sånn har vi det hos oss». Gjennom gode verdier bevist gjennom konkret handling, skaper vi de kulturene vi har. Dette siste året har vi tatt enda noen gode skritt mot den fellesskapskulturen jeg ønsker å ha i norsk idrett. Flere møteplasser på tvers av organisasjonsleddene gir rom for å bli kjent med hverandre, å skape tillit til hverandre, og å skape resultater sammen. Ledermøtet, ledersamling, seminarer og konferanser på tvers av idrettskretser, særforbund og NIF sentralt gir nettopp rommet for sammen å utvikle oss – og til å utvikle norsk idrett. Vi har også laget en strategi for mangfold og inkludering – én idrett, like muligheter – og vi har levert en strategi for bærekraft. Takk også for at dere har vært med på disse prosessene.

Vi ser også beviser på hva vi kan få til når vi står sammen. Først og fremst skal vi feire at vi nå har fått gjennomslag for regelstyrt og full momskompensasjon på varer og tjenester. Regelstyringen drøyer litt, men politisk er det bestemt og pengene kommer på bok. Strømstøtteordningen til idrettslagene som eier og driver anlegg, krevde mye innsikt og innsats denne høsten, og har vært helt nødvendig. Her jobbes det fortsatt målbevisst for å sikre at vi møter de utfordringene som dessverre ser ut til å vedvare.

Nå skal vi se frem mot kommunestyre- og fylkestingsvalg høsten 2023 med tydelige forventninger på klare saker. Idrettspolitisk er det naturligvis Idrettstinget som er viktigst, og til våren skal vi til Bergen – to år etter at vi skulle vært der koronavåren 2021.

Rett over nyttår skal vi feire heltene og de store prestasjonene i 2022 på Idrettsgallaen på Hamar. Vi fortjener en feiring sammen, og våre ildsjeler og toppidrettsutøvere fortjener all den oppmerksomhet de kan få.

Takk for innsatsen til dere alle. God jul med ønsker om fred i Ukraina og et godt nytt år.

 

Med vennlig hilsen

Berit Kjøll
Idrettspresident