Regjeringen inviterte denne uken idretten til regjeringsmottakelse for å feire Global Disability Summit 2022 hvor Norge var vertskap. Fra venstre: Kent Daniel Danielsen, statsminister Jonas Gahr Støre, Salum Ageze Kashafali, Lene Schröder, Else-Marthe Sørlie Lybekk, og Rune Arctander. Foto: Statsministerens kontor
Regjeringen inviterte denne uken idretten til regjeringsmottakelse for å feire Global Disability Summit 2022 hvor Norge var vertskap. Fra venstre: Kent Daniel Danielsen, statsminister Jonas Gahr Støre, Salum Ageze Kashafali, Lene Schröder, Else-Marthe Sørlie Lybekk, og Rune Arctander. Foto: Statsministerens kontor

Inviterte regjeringen til dugnad for like muligheter

Denne uka holdt regjeringen med statsminister Jonas Gahr Støre og utviklings- og bistandsminister Anne Beate Tvinnerheim i spissen en mottakelse for å feire Global disability summit, som Norge var vertskap for i 2022.

Selve konferansen var digital, da pandemien vanskeliggjorde denne verdensomspennende konferansen, men mottakelsen ble en fin markering av arbeidet som er gjort.

Norsk idrett ble invitert og var representert ved parautøverne Salum Ageze Kashafali, Lena Schröder og Kent Daniel Danielsen samt assisterende generalsekretær Else-Marthe Sørlie Lybekk og leder for internasjonalt bistandsarbeid Rune Arctander i Norges idrettsforbund.

Statsministeren inviterte idretten til en egen seanse, der vi kunne sette viktige saker på agendaen. NIF inviterte regjeringen med Støre i spissen til å bidra med en «dugnad» for å bidra til like muligheter for mennesker med funksjonsnedsettelser med fokus på idrett.

Årets pott med aktivitetshjelpemidler for para-utøverne ble brukt opp 25.februar – rekordtidlig, det trengs en utvidet ordning med BPA (brukerstyrt personlig assistanse) slik at para-utøvere som trenger assistent for å utøve aktivitet får mulighet til dette. Anleggssituasjon for utøvere med funksjonsnedsettelser ble også adressert.

I en tid hvor Norge forbereder å ta imot mange ukrainske flyktninger, ble det også pekt på at idretten kan være en viktig tilrettelegger, også for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Salum Ageze Kashafali kom selv som flyktning fra Kongo som niåring, og ga et sterkt bilde på hva idretten hadde betydd for han.

Kent Daniel Danielsen, golfspiller og medlem av utøverkomiteen for utviklingshemmede, inviterte Statsminister Støre på golfturnering som caddy i august. I idretten skal alle med!