Illustrasjonsbilde: Eirik Førde
Illustrasjonsbilde: Eirik Førde

Innspill til revidert nasjonalbudsjett

Norges idrettsforbund oversendte fredag sitt skriftlige innspill til revidert nasjonalbudsjett til regjeringen og alle stortingspartiene.

For 2022 ønsker NIF å understreke noen budsjettposter som etter vår mening må ivaretas i revidert nasjonalbudsjett, fordi de ikke ble ivaretatt i det ordinære budsjettet før jul.

Dette er sakene som løftes særskilt i innspillet:

  • Rettighetsfesting av merverdiavgiftskompensasjonsordningene.
  • Aktivitetshjelpemidler for mennesker med funksjonsnedsettelser.
  • Kompensasjon for omlegging av pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

I innspillet tar vi også til orde for at det må settes av tilstrekkelig med midler til eventuell forlengelse av stimuleringsordningene, forbedringer av strømstøtteordningen og mulige tiltak som følge av situasjonen i Ukraina.

Innspillsbrevet kan leses her.