– De høye strømkostnadene kan føre til stenging av anlegg, redusert aktivitet, høyere medlems- og aktivitetskostnader, og i verste fall konkurs for enkelte anleggseiere, sier Nils Einar Aas, generalsekretær i Idrettsforbundet. Foto: Eirik Førde
– De høye strømkostnadene kan føre til stenging av anlegg, redusert aktivitet, høyere medlems- og aktivitetskostnader, og i verste fall konkurs for enkelte anleggseiere, sier Nils Einar Aas, generalsekretær i Idrettsforbundet. Foto: Eirik Førde

Idrettslag rapporterer om enorme strømregninger

Idrettslagenes strømkostnader var i gjennomsnitt to og en halv gang så store i november og desember 2021 som året før. Gjennomsnittlig kostnad er økt med 40 000 kroner disse to månedene, men variasjonen er stor. Mange idrettslag eier egne anlegg, og enkelte idrettslag melder om en kostnadsøkning på over en halv million kroner på to måneder.

Resultatene er hentet fra en intern undersøkelse som Norges idrettsforbund har gjennomført blant idrettslagene i hele landet. 357 idrettslag har besvart undersøkelsen så langt.

– Dette er svært bekymringsfullt. Mange idrettslag står i en svært vanskelig økonomisk situasjon og har små økonomiske reserver. De høye strømkostnadene kan føre til stenging av anlegg, redusert aktivitet, høyere medlems- og aktivitetskostnader, og i verste fall konkurs for enkelte anleggseiere, sier Nils Einar Aas, generalsekretær i Idrettsforbundet. 

– Vi ser at de høye strømprisene har fortsatt ut i januar, og det er ingenting som tyder på at strømprisene kommer tilbake til et normalt nivå denne vinteren. Det er derfor viktig at regjeringen nå kommer på banen med en kompensasjonsordning for idretten og annen frivillighet, og dette er noe vi har tro på at de vil gjøre, avslutter Aas.

Idrettsforbundet har arbeidet for å få til en kompensasjonsordning siden strømprisene økte, og så langt tatt opp saken med finansministeren, kulturministeren og olje- og energiministeren, samt to stortingskomiteer.

Norges idrettsforbund vil sende over resultatene fra den landsomfattende undersøkelsen til Kulturdepartementet som dokumentasjon og grunnlag for videre dialog og oppfølging.