Norges idrettsforbund har en ambisjon om å lansere et nytt konkurransetilbud til utviklingshemmede utøvere, Special Olympics Norgesleker. Foto: Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund har en ambisjon om å lansere et nytt konkurransetilbud til utviklingshemmede utøvere, Special Olympics Norgesleker. Foto: Norges idrettsforbund

Idrettsforbundet ønsker å utvide konkurransetilbudet for utviklingshemmede utøvere – vil arrangere Special Olympics Norgesleker

På det ekstraordinære Idrettstinget i oktober 2021, fastslo idretten at det er for få nasjonale og internasjonale arrangementstilbud for utviklingshemmede utøvere. Norges idrettsforbund har en ambisjon om å lansere et nytt konkurransetilbud til målgruppen: Special Olympics Norgesleker.

Norges idrettsforbund vil nå ta initiativ til en prosess for å etablere det nye konkurransetilbudet i samarbeid med særforbund, potensielle arrangører og aktuelle samarbeidspartnere.

– Dette en direkte oppfølging av vedtaket på det ekstraordinære idrettstinget i oktober 2021 og norsk idretts nye parastrategi fra januar 2022 hvor idretten skal tilrettelegge for et mangfoldig og inkluderende aktivitets- og konkurransetilbud for alle målgrupper uavhengig av funksjonsvariasjon, nivå og alder, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

– Tiltaket vil kunne bidra til økt synlighet og rekruttering rundt idrett for utviklingshemmede i Norge. I tillegg vil arrangementet kunne motivere flere idrettslag til å starte opp flere aktivitetstilbud for målgruppen.

Idrettspresidenten understreker at utviklingshemmede utøvere har vært enda hardere rammet av pandemien enn mange øvrige utøvere. Derfor mener Kjøll at arbeidet for å utvide aktivitetstilbudet er spesielt viktig for denne målgruppen.

– Et slikt konkurransetilbud har over lengre tid vært etterspurt fra flere særforbund. Special Olympics Norgesleker vil være et viktig signalarrangement for utviklingshemmede hvor NIF kan bistå særforbund som ikke har ressurser til å gjennomføre dette alene, avslutter Kjøll.

Special Olympics Winter Games i Kazan ble kansellert som følge av Russlands invasjon i Ukraina. Avsatte midler for deltakelse i Special Olympics World Winter Games Kazan stilles til rådighet fra NIF for konseptutvikling, planlegging og gjennomføring av Special Olympics Norgesleker.