Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Idrettsforbundet foreslår forbedringer i strømstøtteordningen

Norges idrettsforbund har i dag, tirsdag 11. oktober, sendt et høringsinnspill til finanskomiteen hvor vi ber om forbedringer i den foreslåtte strømstøtteordningen.

NIF ber Stortinget vedta følgende endringer:

  1. NIF ber om at frivilligheten får kompensert 90 prosent av strømkostnader over 70 øre/kWt fra 1. september og i hele kompensasjonsordningens levetid, per nå ut juni 2023.
  2. NIF ber om at frivilligheten på samme måte som husholdningen får kompensert merverdiavgiften for kostnadene over 70 øre/kWt.
  3. NIF ber om at frivilligheten får kompensert strømkostnadene raskere. I dag tar det fra 1-4 måneder fra regningene betales til kompensasjon mottas, mens husholdningene får «utbetalt» kompensasjonen i form av et fratrekk på regningen.
  4. NIF ber om at frivillighetens kompensasjon beregnes utfra faktisk betalte strømkostnader da idretten i liten grad kan flytte strømforbruket til perioder på døgnet med lav strømpris.
  5. NIF ber om at gass inkluderes i frivillighetens ordning. En svært liten prosentandel av idrettsanleggene benytter gass som energikilde. På kort sikt er det umulig å endre dette, og NIF mener at disse anleggene må få kompensasjon på samme måte som anlegg som benytter strøm.

Les hele høringsinnspillet her.

Saken skal etter planen behandles i Stortinget 20. oktober.

NIF jobber for å få bedret strømkompensasjonsordningen for frivilligheten. I den forbindelse sendte vi ut en spørreundersøkelse til alle idrettslag fredag ettermiddag.