- Russlands aggresjon ovenfor Ukraina er helt uakseptabel og er handlinger vi tar sterk avstand fra, sier idrettspresident Berit Kjøll.
- Russlands aggresjon ovenfor Ukraina er helt uakseptabel og er handlinger vi tar sterk avstand fra, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Idrettsarrangementer i Russland bør ikke gjennomføres

Sikkerhetssituasjonen som har oppstått som følge av Russlands krigshandlinger mot Ukraina er svært alvorlig og uforutsigbar, og må få konsekvenser for gjennomføring av planlagte internasjonale idrettsarrangementer i Russland.

Norges idrettsforbund mener det nå ikke bør arrangeres internasjonale idrettsarrangementer i Russland.

- Russlands aggresjon ovenfor Ukraina er helt uakseptabel og er handlinger vi tar sterk avstand fra. Som følge av den svært alvorlige situasjonen som nå har oppstått, er det ikke riktig å gjennomføre idrettsarrangementer i Russland. Internasjonale særforbund bør snarest finne alternative løsninger på de idrettsarrangementene som planlegges gjennomført i Russland, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Norges idrettsforbund vil også ha løpende dialog med norske myndigheter i denne saken.