Søknadsfristen for å søke om kompensasjon for høye strøm- eller fjernvarmeutgifter er 15. mars.
Søknadsfristen for å søke om kompensasjon for høye strøm- eller fjernvarmeutgifter er 15. mars.

Husk søknadsfristen for strømstøtteordningen 15. mars

Vi minner om søknadsfristen for idrettslag som skal søke om kompensasjon for høye strøm- eller fjernvarmeutgifter er 15. mars klokka 13.00.

Det søkes via hjemme siden Lotteris- og Stiftelsestilsynet. Det søkes via https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/ hvor det også finnes mer informasjon.