Fristen for å søke om strømstøtte for månedene april-juni går ut 7. september. Mange idrettsanlegg har store strømutgifter, slik som her i Åsane Arena. Foto: Tove Lise Mossestad
Fristen for å søke om strømstøtte for månedene april-juni går ut 7. september. Mange idrettsanlegg har store strømutgifter, slik som her i Åsane Arena. Foto: Tove Lise Mossestad

Har ditt idrettslag søkt strømstøtte?

Myndighetene har en egen strømstøtteordning for alle idrettslag og andre frivillige organisasjoner. Fristen for å søke om strømstøtte for perioden april, mai og juni 2022 er allerede 7. september kl. 13.

Norges idrettsforbund vet at det er mange idrettslag som ikke har søkt om strømstøtte. Derfor minner vi vennlig om denne ordningen. Dersom idrettslag ikke søker om strømstøtte før 7. september, vil muligheten for kompensasjon for disse månedene bortfalle.

Søk om strømstøtte her!


Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner, som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner med strømforbruk med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. 

Støtten beregnes basert på dokumentert strømforbruk. Mottakere får dekket 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.