- Vi jobber hver dag med å dokumentere effektene av de økte kostnadene og hva som må til for å unngå nedstengning av idrettstilbud til barn og unge, sier generalsekretær Nils Einar Aas.
- Vi jobber hver dag med å dokumentere effektene av de økte kostnadene og hva som må til for å unngå nedstengning av idrettstilbud til barn og unge, sier generalsekretær Nils Einar Aas. Foto: NTB

Forventer likebehandling i strømstøtte til frivilligheten og husholdningene

Regjeringen vil om kort tid legge frem en stortingsproposisjon som inkluderer den nye strømmestøtteordningen til frivilligheten. Norges idrettsforbund vil gå grundig gjennom forslaget og vurdere hvorvidt den svarer opp regjeringens intensjon om å likebehandle husholdningene og frivilligheten i den nye ordningen.

Norges idrettsforbund vil i den anledning gi relevante innspill ved behov for justeringer når den nye strømstøtteordningen skal utformes og vedtas i Stortinget. 

- Norges idrettsforbund vil naturligvis ikke være fornøyde så lenge idrettslagene sliter med å betale de skyhøye strømregningene. Vi jobber hver dag med å dokumentere effektene av de økte kostnadene og hva som må til for å unngå nedstengning av idrettstilbud til barn og unge, sier generalsekretær Nils Einar Aas og legger til: 

- Det er positivt at behovet for en bedre ordning anerkjennes av regjeringen, men vi har forventninger til at støtteordningen ytterligere kan forbedres så lenge strømregningene er mange ganger høyere enn det økonomien i idrettslagene tåler. Her vil vi både se på beregningsgrunnlaget for moms og når på døgnet man faktisk bruker mest strøm. Begge forholdene kan gi uheldige utslag for idrettslagenes strømkostnader. I tillegg har vi forventninger til at idrettslagenes skyhøye gasskostnader kompenseres, og at strømstøtteordningen for frivilligheten forlenges utover desember 2022.  

Sist, men ikke minst, har Norges idrettsforbund fått mange tilbakemeldinger fra idrettslag som nå opplever alvorlige likviditetsutfordringer fordi klubbkassene er tomme. 

- Det er viktig at myndighetene nå, gjennom Lotteri- og stiftelsestilsynet, sikrer en vesentlig raskere tilbakebetaling av de strømutleggene som idrettslagene nå har forskuttert i månedsvis. Å ta opp dyre banklån for å komme seg gjennom likviditetskrisen er ingen bærekraftig løsning for våre idrettslag, sier Aas.