Følg Norges idrettsforbund under Arendalsuka

Arendalsuka foregår fra 15. til 19. august, og Norges idrettsforbund vil være til stede i Arendal med idrettspresident Berit Kjøll, generalsekretær Nils Einar Aas og flere andre.

Under Arendalsuka setter organisasjoner, politiske partier, næringsliv og mediehus fra hele landet viktige samfunnstema på dagsorden i egne arrangementer. Idrettsforbundet vil selv arrangere fire seminarer under Arendalsuka som du kan følge direkte via stream. 

Frivillighetens rolle i inkluderingsarbeidet

Når og hvor? Mandag 15. august kl. 16.00-17.00 på Impact Hub Agder Arendal.

Om arrangementet: Frivillighetens betydning for samfunnet er spesielt tydelig når det oppstår kriser. Dette så vi blant annet da krigen i Ukraina brøt ut og mange flykninger kom til Norge. Helt umiddelbart mobiliserte idretten og frivilligheten for å bidra til å inkludere de ukrainske flyktningene. 

I dette seminaret spør vi hva som har vært suksessfaktorene og utfordringene i arbeidet med å inkludere flyktningene? Hvordan kan frivillige organisasjoner dra nytte av den ekstraordinære frivillige innsatsen i forbindelse med flyktningkrisen også i ordinær drift? Og hvordan må frivillige organisasjoner tilpasse seg de endringene som skjer i frivilligheten? 

Deltakere:

 • Dagfrid Forberg (leder breddeidrett, organisasjon og utvikling i Norges idrettsforbund), konferansier
 • Berit Kjøll, idrettspresident
 • Anette Trettebergstuen, kultur- og likestillingsminister
 • Zaineb Al-Samarai, idrettsstyremedlem
 • Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Oslo idrettskrets
 • Ingvill Alisøy-Gjerløw, Røde Kors
 • Anne-Mari Planke, DNT

Følg seminaret på vår Facebook-side.

Inkludering i idretten og samfunnet

Når og hvor? Onsdag 17. august kl. 14.30-15.30 i Samfunnsteltet.

Om arrangementet: «Idrettsglede for alle» er en inkluderende visjon. Norsk idrett ønsker å gi et mangfoldig tilbud der flest mulig finner seg til rette og får utvikle seg i tråd med egne ønsker og behov.

Samtidig som det er ulovlig å diskriminere funksjonshemmede, og alle, uavhengig av funksjonsevne, skal ha de samme mulighetene, ser vi at funksjonshemmede dessverre møter mange fordommer og blir forskjellsbehandlet og utestengt fra ulike arenaer.

Hvordan kan vi sikre at en inkluderende visjon skaper handlinger og bidrar til å bryte barrierer? Hva kan idretten lære av arbeidslivet – og omvendt? Hvordan kan vi sikre at alle har samme muligheter til et fritt liv og deltakelse i samfunnet?

Norsk idrett har laget sin egen strategi: «Én idrett – like muligheter». Vi ønsker å bidra til et mer likestilt samfunn, og vi ønsker å lære av andre. Nå må vi gå fra visjon til handling.

Deltakere:

 • Else-Marthe Sørlie Lybekk (assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund), konferansier
 • Berit Kjøll, idrettspresident
 • Indira Liseth, paralangrennsutøver
 • Sissel M. Skoghaug, nestleder i LO
 • Torbjørn Veredie, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
 • Turid Kristiansen, stortingsrepresentant for Høyre
 • Kathy Lie, stortingsrepresentant for SV
 • Ingrid Thuem, styreleder i Unge Funksjonshemmede

Følg seminaret her:


Anlegg, folkehelse og sosial bærekraft

Når og hvor? Torsdag 18. august kl. 12.00-13.00 på Impact Hub Agder Arendal.

Om arrangementet: Anlegg er den viktigste forutsetningen for at idretten kan gi et idretts- og aktivitetstilbud. Konsekvensen av idrettsaktiviteten er folkehelse og sosial bærekraft.

NIF har engasjert Vista Analyse til å foreta en utredning av de samfunnsøkonomiske verdiene av å investere i idrettsanlegg. På seminaret blir det en offentlig lansering av rapporten. I tillegg legges det opp til en panelsamtale med utgangspunkt i funn fra rapporten.

Deltakere:

 • Berit Kjøll, idrettspresident
 • Steinar Strøm, Vista Analyse
 • Gry Haugsbakken, statssekretær, Kultur- og likestillingsdepartementet
 • Turid Kristensen, stortingsrepresentant for Høyre
 • Åse Kristin Ask Bakke, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
 • Roald Bruun-Hansen, daglig leder Åsane Arena
 • Nils Einar Aas, generalsekretær, Norges idrettsforbund

Følg seminaret på vår Facebook-side.

Like muligheter i kultur og idrett

Når og hvor? Torsdag 18. august kl. 20.30-21.30 i Samfunnsteltet.

Om arrangementet: Olympiatoppen og Talent Norge går sammen om å skape like muligheter innenfor kunst, kultur og idrett. Sammen etablerer de et 5-årig program, støttet av Sparebankstiftelsen DNB og Norsk Tipping. 

Arrangementet streames i videoen over. 

Møter med politikere, institusjoner og partnere 
Norges idrettsforbund vil under Arendalsuka holde til på en egen båt ved Pollen i Arendal havn. Her vil det bli gjennomført flere møter med ulike politikere, samfunnsinstitusjoner og samarbeidspartnere for å diskutere og rette fokus på idrettens fanesaker.

I tillegg er NIFs representanter invitert til å delta i flere paneldebatter fra andre arrangører. Vi gleder oss til spennende og utbytterike dager i Arendal, hvor norsk idrett og våre viktige fanesaker skal settes på agendaen.

Se Arendalsukas fulle program her.