Foto: Norges idrettsforbund
Foto: Norges idrettsforbund

Fint grunnlag for idrettens arbeid

I dag la regjeringen fram stortingsmeldingen «Det handler om å bli sett og hørt», om rettighetene til mennesker med utviklingshemming.

– Det er et viktig dokument som gir et godt grunnlag for myndighetenes politikk for tilrettelegging for mennesker med utviklingshemming på alle samfunnsområder – også for oss i norsk idrett, sier visepresident Vibecke Sørensen etter fremleggelsen av meldingen.

– Vårt arbeid med å skape idrettsglede for alle fordrer aktive myndigheter som kan tilrettelegge for at idrettsorganisasjonen kan levere idrett og idrettsglede også for personer med utviklingshemming. Vi opplever at meldingen gir god retning for arbeidet og gir føringer for enda bedre idrett, og vi ser frem til å bidra inn med våre innspill, sier Sørensen.

I meldingen trekker regjeringen fram at alle mennesker skal ha likeverdige tilbud om deltakelse i samfunnslivet, også innen idrett og kultur.  Det betyr at myndighetene også må sørge for at forutsetninger for deltakelse i idrett må være på plass. Det vil gi idrettsbevegelsen gode argumenter og forhåpentligvis også bedre forutsetninger for enda bedre tilbud til denne målgruppen.

– Det er også flott å se at meldingen trekker fram vår visjon om idrettsglede for alle og vi tenker at meldingen bygger godt opp under vår parastrategi; én idrett – like muligheter. Vi skal bruke meldingens henvisning om rett til deltakelse, universell utforming, aktivitetshjelpemidler, tolketjenester og blant annet ledsagerordninger for å kunne gi et enda bedre idrettstilbud til personer med utviklingshemming, avslutter visepresident Sørensen.