Ledersamlingen 2022. Bilde av salen

Felles uttalelse fra NIFs ledersamling 19.11.2022

Krigføringen mot Ukraina er et klart brudd på Folkeretten og skaper en farlig internasjonal sikkerhetssituasjon, med alvorlige konsekvenser også for idretten.

Toppidrett er viktig for makthaverne i Russland og Belarus, som over tid har misbrukt idrett i propagandaformål.

I denne situasjonen er det uakseptabelt å åpne opp for russisk og belarusisk idrettsdeltakelse internasjonalt. Dette gjelder både utøvere, valgte og ansatte idrettsledere og personer med arrangements- og dommerfunksjoner.

En samlet norsk idrett ga på ledersamlingen til Norges idrettsforbund 19. november 2022 sin fulle tilslutning til idrettsstyrets vedtak av 28. februar 2022 og til uttalelsen fra en samlet nordisk idrettsbevegelse av 23. september 2022.