Norges idrettsforbund ved idrettspresident Berit Kjøll møtte foreningen Et slag av gangen, som fortalte om sitt arbeid for personer med rusavhengighet eller psykisk sykdom. Nylig møtte foreningen ved styreleder Marianne Smith Magelie, daglig leder i Bærum Golfklubb, Bente Rosenberg, daglig leder i Asker Golfklubb, Matthias Gullberg, og rådgiver ved Akershus Friomsorgskontor, Hans Tvedte, idrettspresident Berit Kjøll, organisasjonssjef Ole-Anders Stensen og seniorrådgiver Per Tøien i NIF for å fortelle om foreningens virksomhet og suksess.
Foto: Geir Owe Fredheim
Norges idrettsforbund ved idrettspresident Berit Kjøll møtte foreningen Et slag av gangen, som fortalte om sitt arbeid for personer med rusavhengighet eller psykisk sykdom. Nylig møtte foreningen ved styreleder Marianne Smith Magelie, daglig leder i Bærum Golfklubb, Bente Rosenberg, daglig leder i Asker Golfklubb, Matthias Gullberg, og rådgiver ved Akershus Friomsorgskontor, Hans Tvedte, idrettspresident Berit Kjøll, organisasjonssjef Ole-Anders Stensen og seniorrådgiver Per Tøien i NIF for å fortelle om foreningens virksomhet og suksess. Foto: Geir Owe Fredheim

Ett slag av gangen – mot et bedre liv

I samarbeid med Norges Golfforbund har foreningen Et slag av gangen et mål om å gi mennesker med rusavhengighet eller psykisk sykdom, unge lovbrytere/rusmisbrukere, domfelte og løslatte, og unge «utenfor» mulighet til å være aktive innen golf etter egne forutsetninger og ønsker.

Foreningen Et slag av gangen har samarbeid med nesten 40 golfklubber over hele landet og skaper et godt aktivitetstilbud for sine målgrupper. Et slag av gangen bruker idrett som virkemiddel for økt fysisk aktivitet, sosial utvikling, mangfold og integrering. Golf ligger i bunnen som fysisk aktivitet, og golfbanen er mestringsarenaen. Tiltakene inkluderer arbeidstrening og matservering.

På bare 18 måneder har Et slag av gangen med en blanding av ansatte i golfklubbene og en stor frivillighet gitt et trygt og godt miljø til deltakerne, der respekt og likeverd står i søkelyset.

Foreningens arbeid er inspirert av Fotballstiftelsen/Gatelag der leder Marianne Smith Magelie også var styreleder. Målet for det tilsvarende prosjektet innen golf er også at idretten skal gi faste rammer, fellesskap og ikke minst mestringsfølelse til alle som er med.

Et slag av gangen, sammen med Fotballstiftelsen/Gatelag og Idretten skaper sjanser som bruker sykkel, ski og ridning til samme formål, er utrolig gode eksempler på den kraften som ligger i idrettsbevegelsen – både selve idrettene og idrettslagenes solide struktur og plass i lokalsamfunnene – for å skape litt bedre samfunn i et inkluderende fellesskap.