Else-Marthe Sørlie Lybekk, Berit Kjøll og Vibecke Sørensen sier det er et selvsagt mål i norsk idrett at alle skal ha like muligheter, men at realiteten dessverre ikke er slik.
Else-Marthe Sørlie Lybekk, Berit Kjøll og Vibecke Sørensen sier det er et selvsagt mål i norsk idrett at alle skal ha like muligheter, men at realiteten dessverre ikke er slik.

Én idrett - men dessverre ulike muligheter

Da våre utøvere var i aksjon under Paralympics i Beijing, representerer disse utøverne de samme verdiene og de samme idrettslagene som våre olympiske utøvere. Én idrett – like muligheter. Det er et selvsagt mål i norsk idrett, men gjelder dessverre ikke for alle utøvere med funksjonsnedsettelser.

Kronikk av: Idrettspresident Berit Kjøll, 1. visepresident Vibecke Sørensen og assisterende generalsekretær Else-Marthe Sørlie Lybekk

Det som skiller våre paralympiske utøvere fra mange andre personer i Norge med funksjonsnedsettelse, er at de har fått nok og riktig støtte på veien. Dessverre ser vi ofte at tilgang til nødvendige hjelpemidler og ledsagere frarøver mange mulighet til deltakelse, mestring og utvikling.

Døve som ønsker å satse, kan ikke alltid ta dette valget selv. De får ikke tegnspråktolk på kveldstid, helg eller på stevne i utlandet. Personer med bevegelseshemming som ønsker å stå på ski med vennene sine, opplever at det ikke finnes aktivitetshjelpemidler hos NAV. Utviklingshemmede som trenger ledsager, fritids- eller støttekontakt risikerer at det er kommuneøkonomien som avgjør hvor mange timer støtte de får. Synshemmede og blinde får ikke transport til trening eller ledsager slik at de kan være aktive.

I en rapport fra Oslo Economics i 2020 oppgir omtrent halvparten av de som har behov for hjelpemidler at deltagelsen deres er begrenset av tilgang på et aktivitetshjelpemiddel, og en tredjedel av de som trenger ledsager, oppgir mangelen på dette som grunn til at de har sluttet med idrett.
Slik kan det ikke være!

Personer med nedsatt funksjonsevne deltar i lavere grad i fritidsaktiviteter enn andre. Under korona rapporterte de også om høyere grad av opplevd ensomhet viser flere undersøkelser, deriblant en fra Unge funksjonshemmede i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) gjennomført i 2020. Pandemien har gjort at paraidretten og alle andre aktivitetstilbud for gruppen har vært svært skadelidende. Norsk idrett ønsker derfor å invitere Storting, regjering og alle landets kommuner til en dugnad. En dugnad for like rettigheter til fritid. En dugnad for lek og mestring for alle som trenger litt ekstra for å kunne få det til.

La oss sammen heie frem og sørge for at enda flere får muligheten til å realisere sine drømmer – om de handler om aktiv fritid, idrettslek eller å kunne realisere en paralympisk drøm.

Idretten vil, og skal ta sin del av ansvaret, men det kreves en solid dugnadsinnsats fra flere samfunnsaktører for å sikre at vi når vårt felles mål om Èn idrett og like muligheter for alle.