Logo Norge Paralympics

De nasjonale paralympiske komiteene fra Russland og Belarus er suspendert fra IPC

Den internasjonale paralympiske komiteen (IPC) avholdt ekstraordinær generalforsamling i Berlin, 16. november. I kveld stemte et flertall av IPCs medlemsland for en suspensjon av de nasjonale paralympiske komiteene fra Russland og Belarus.

Første visepresident Vibecke Sørensen i Norges idrettsforbund representerte Norges paralympiske komité under IPCs ekstraordinære generalforsamling sammen med assisterende generalsekretær Else-Marthe Sørlie Lybekk i NIF og utøverrepresentant Nils Erik Ulset.

Idrettsstyret besluttet i sitt møte 27. oktober at NIF som Norges paralympiske komité skulle stemme for suspensjon av Russlands og Belarus sine paralympiske komiteer. Norsk idrett holder stø kurs og viderefører vår fordømmelse av Russlands aggresjon og invasjon i Ukraina. Den eskalerende situasjonen i Ukraina har store konsekvenser for deres paralympiske utøvere og vår solidaritet som idrettsledere er udiskutabel hos de ukrainske utøverne og det ukrainske folk. Dette budskapet ble formidlet av visepresident Vibecke Sørensen i Norges idrettsforbund til forsamlingen av internasjonale paralympiske ledere på vegne av de andre nordiske landene. 

Det ble høy temperatur og mange innlegg på begge sider før avstemmingen kunne finne sted.

- Alle de nordiske landene stemte for en suspensjon av russisk og belarusisk medlemskap i IPC. En suspensjon innebærer at Russland og Belarus blir utestengt fra all internasjonal paralympisk idrett i regi av IPC. Dette gjelder både for de respektive lands utøvere og deres internasjonale representanter, sier Sørensen.

Saken fortsetter under bildetPressebilde.jpgFra venstre: Utøverrepresentant Nils Erik Ulseth, assisterende generalsekretær i NIF, Else-Marthe Sørlie Lybekk, Visepresident i NIF, Vibecke Sørensen,  Styremedlem i IPC, John Peterson og IPC president Andrew Parsons. Foto: Norges idrettsforbund

Diskusjonen og avstemmingen på IPC generalforsamlingen i Berlin synliggjorde de vanskelige dilemmaene som internasjonal idrett står overfor. De nordiske paralympiske komiteene hadde støtte fra 58 andre land, mens 39 land stemte mot suspensjon av Russland fra IPC. 54 land, inkludert de nordiske landene, stemte for suspensjon av Belarus, mens 45 land stemte mot suspensjon.