Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Pernille Ingebrigtsen
Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Pernille Ingebrigtsen Foto: Pernille Ingebrigtsen

Brev til Stortinget om behov for styrket strømstøtteordning

Norges idrettsforbund har sendt et brev til Stortinget om et presserende behov for å styrke idrettens strømstøtteordning. Brevet er sendt til familie- og kulturkomiteen, finanskomiteen og til samtlige politiske partier.

Norges idrettsforbund ber Stortinget fatte følgende vedtak:

1. Inkludere alle energiformer i støtteordningen for idretten, med samme relative terskelverdi.

2. Øke kompensasjonsgraden til minst 90 prosent, som for husholdningene, og primært sette en terskelverdi på 50 øre/kWt jfr. Sekundært ber vi om samme terskelverdi som tidligere og som er gjeldende for husholdningene (70 øre/kWt).

Begrunnelse for NIFs forventninger til en forbedret strømstøtteordning følger av vedlagte brev.