Alliansen for fysisk aktivitet i skolen ber om klare og forpliktende mål om daglig fysisk aktivitet for alle skoleelever på alle trinn. Foto: Eirik Førde
Alliansen for fysisk aktivitet i skolen ber om klare og forpliktende mål om daglig fysisk aktivitet for alle skoleelever på alle trinn. Foto: Eirik Førde

Ber om forpliktende mål om daglig fysisk aktivitet i skolen

Alliansen for fysisk aktivitet i skolen, hvor Norges idrettsforbund er en sentral samarbeidspartner, venter utålmodig på at det skal settes et klart og forpliktende mål om daglig fysisk aktivitet for alle skoleelever på alle trinn.

Nå har alliansen fremsendt et åpent brev til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og kunnskapsminister Tonje Brenna for å få fortgang i saken.

Norske barn mindre aktive enn britiske og amerikanske barn

Alliansen for fysisk aktivitet i skolen viser til en rapport publisert i TheLanceti november 2019 som stadfester at norske barn og unge er mer inaktive enn britiske og amerikanske barn. Det var før nedstengningen av samfunnet som følge av koronatiltak. Nedstengningen innebar ytterligere reduksjon i fysisk aktivitet og enda mer tid brukt foran skjermer. En ny generasjon er altså i ferd med å vokse opp med overvekt, hjerte- og lungesykdommer, muskel- og skjelettlidelser og diabetes. Disse sykdommene kan i stor grad forebygges! Anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon og de nasjonale rådene er minimum 60 minutter fysisk aktivitet av moderat til høy intensitet per barn per dag.

Daglig fysisk aktivitet i skolen bidrar til å hindre at sosiale ulikheter i helse skapes eller opprettholdes. I tillegg bidrar fysisk aktivitet til bedre psykisk helse, trivsel og mestring, bedre selvbilde, bedre motorikk og ikke minst bedre læring.

Ber om raskere fremdrift fra regjeringen

Alliansen for fysisk aktivitet i skolen venter nå utålmodig på at regjeringen skal komme i gang med arbeidet med å få på plass daglig fysisk aktivitet i skolen. Alliansen for fysisk aktivitet i skolen ønsker en rask tilbakemelding fra regjeringen om hvordan tiltaket skal følges opp.

Se hele brevet som alliansen for fysisk aktivitet i skolen har sendt frem til statsrådene Kjerkol og Brenna her