Per Erik Mæhlum i LOLSC snakket om den langsiktige bærekrafts-arven etter OL på Lillehammer 1994.
Per Erik Mæhlum i LOLSC snakket om den langsiktige bærekrafts-arven etter OL på Lillehammer 1994.

Bærekraftsarven etter OL på Lillehammer presentert i Seoul

OL på Lillehammer i 1994 omtales fortsatt internasjonalt som det første grønne OL. Under Seoul Olympic Legacy Forum var vårt eget Legacy Centre på Lillehammer invitert for å snakke om den langsiktige bærekraftsarven etter lekene.

Seoul Olympic Legacy Forum ble arrangert i tett samarbeid med IOC, med mål om å dele erfaringer fra de ulike olympiske legacy-sentrene i verden. Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre (LOLSC) ble, sammen med Sydney 2000 og London 2012, utfordret til å snakke om bærekraftsarven etter lekene.

– Å få invitasjon til å snakke om dette temaet er uten tvil en annerkjennelse av det banebrytende bærekraftsarbeidet som ble gjort før, under og ikke minst etter OL i 1994. Bærekraftsarven lever fortsatt på Lillehammer, og det fremste eksempelet på dette er at alle anleggene fortsatt er i daglig drift og åpne for alle, sier daglig leder Per Erik Mæhlum i LOLSC.

Viktig bærekraftsrolle ovenfor IOC
Foran tidligere - og fremtidige OL arrangører ble flere gode bærekraftseksempler løftet frem. Det samme ble Lillehammer 1994 sin viktige rolle i å innføre miljø og bærekraft som en ny pilar hos IOC.

– Det er ingen tvil om at Norge og Lillehammer som arrangør spilte en avgjørende rolle for at miljø ble lagt til som en av tre pilarer hos IOC, i tillegg til idrett og kultur. Lillehammer sin rolle var også viktig i årene etter 1994 for å dele den kunnskapen og de erfaringene som ble gjort under og i forbindelse med lekene. Det var ekstra morsomt at fremtidige arrangører som Paris 2024, Milan Cortina i 2026 og Los Angeles i 2028 var til stede og viste interesse for erfaringene fra 1994 nå nærmere 30 år etter, sier Mæhlum.

Vil gjøre arven mer synlig
Etter inspirerende dager i Seoul planlegger nå LOLSC å gjøre bærekraftsarven etter to olympiske leker på Lillehammer enda mer synlig.

– Vi opplever at det gode arbeidet som er gjort og som fortsatt gjøres med tanke på bærekraft bør dokumenteres enda bedre. Ambisjonen er å utvikle en tidslinje fra OL i 1994 og frem til i dag som blant annet inkluderer ungdoms-OL i 2016 og World Para Snow Sports Chamionships 2021, begge banebrytende arrangementer med tanke på bærekraft. Vi håper og tror denne historikken også kan være nyttig opp mot NIF sin bærekraftstrategi i dag, avslutter Mæhlum.

Norges Idrettsforbund sluttfører i disse dager den nye bærekraftsstrategien for NIF sentralt. Den skal underbygge- og forsterke bærekraftsposisjonen til norsk idrett ytterligere i årene fremover.

Les mer om LOLSC her!