Norges idrettsforbund inviterte Kulturdepartementet på idrettsbesøk til Gui Sportsklubb. Fra venstre: Daglig leder Gui sportsklubb, Roar Sundbø, styremedlem og leder i Gui SK Fotball, Kjell Aksberg, Idrettspresident Berit Kjøll, statsråd Anette Trettebergstuen, styreleder i Gui SK, Jenny Simonsen, styremedlem og leder av Gui SK alpin, Thomas Møller og varaordfører i Asker kommune, Monica Vee Bratlie. Foto: Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund inviterte Kulturdepartementet på idrettsbesøk til Gui Sportsklubb. Fra venstre: Daglig leder Gui sportsklubb, Roar Sundbø, styremedlem og leder i Gui SK Fotball, Kjell Aksberg, Idrettspresident Berit Kjøll, statsråd Anette Trettebergstuen, styreleder i Gui SK, Jenny Simonsen, styremedlem og leder av Gui SK alpin, Thomas Møller og varaordfører i Asker kommune, Monica Vee Bratlie. Foto: Norges idrettsforbund

Askeridretten ramme for møtet med kulturminister Trettebergstuen

I sommer ble et planlagt møte mellom politisk og administrativ ledelse i KUD og NIF utsatt på grunn av pilotstreik. I går ble møtet gjennomført i Asker.

Kulturminister Anette Trettebergstuen og hennes politiske rådgiver Eilif Swensen, departementsråd Kristin Berge og ekspedisjonssjef Lars Audun Granly møtte idrettspresident Berit Kjøll, generalsekretær Nils Einar Aas, leder for idrettspolitikk og samfunnskontakt Frida Blomgren, og idrettspolitisk rådgiver Per Tøien.

– Det var et godt, et veldig godt møte, mente idrettspresidenten etter at møtet var over. – Vi var sammen med KUD i nesten seks timer og rakk både å besøke Gui sportsklubb, se på anleggene i Risenga idrettspark og ikke minst uten hast å diskutere veldig mange saker som er viktige for norsk idrett. Aller viktigst var kanskje at vi fikk anledning til å vise frem søknaden om spillemidler og å forklare innholdet og formen både til politisk og administrativ ledelse. Jeg tror vi klarte å skape en felles forståelse for utfordringene vi står overfor, men selvsagt var det kun en orientering fra vår side og ingen diskusjon om prioriteringer eller omfang.

– Jeg har også lyst til å takke Asker idrettsråd for å ha lagt opp gode rammer for besøket vårt. Møtet med idrettslaget viste igjen kraften som ligger i frivilligheten og det lokale engasjementet, og gjennomgangen de selv hadde av eget arbeid, ga oss troverdighet og tyngde til å snakke med KUD om både idrettsrådenes funksjon og finansiering, om utfordringer for lokalidretten og om mulighetene til videre utvikling egentlig for hele idretten, fortalte Kjøll.

Saken fortsetter under bildet. 

Bilde 2 1920.png

Delegasjonen besøkte også Askers nye storstue, Varner Arena. Fra venstre: Generalsekretær Nils Einar Aas i NIF, Ekspedisjonssjef Lars Audun Granly i Kulturdepartementet, departementsråd Kristin Berge (KUD), statsråd Anette Trettebergstuen, politisk rådgiver Eilif Swensen (KUD) og leder Samfunnskontakt og idrettspolitikk i NIF, Frida G. Blomgren. Foto: Norges idrettsforbund.

Mange viktige temaer på agendaen

Temaene som ble tatt opp inne i Askers nye storstue, Varner Arena, var viktige og varierte. I tillegg til spillemiddelsøknaden diskuterte departements- og idrettslederne antidopingarbeid, strømstøtte, mange temaer innenfor anlegg, finansiering av idrettsråd og mye om utfordringer ved økonomi som barriere for idrettsdeltakelse.

Dialog om felles områder av interesse er helt vesentlig både for den gjensidige forståelsen av status og utfordringer, og for et fortsatt godt samarbeid mellom idrettsforbundet og departementet. Det var dette møtet et godt bidrag til.