Nå kan enda flere idrettslag søke strømstøtte. Foto: Eirik Førde
Nå kan enda flere idrettslag søke strømstøtte. Foto: Eirik Førde

Åpner opp for strømstøtte til flere

En presisering av dagens strømmestøtteordning åpner for å gi strømstøtte til idrettslag som benytter private skianlegg til trening og konkurranser.

Dette forutsetter at idrettslaget betaler strømkostnaden knyttet til tilrettelegging og drift av den delen av skianlegget som den organiserte idretten benytter. Idrettslaget kan søke støtte for denne strømkostnaden.

– Norges Skiforbund og Norges idrettsforbund har hatt en god og konstruktiv dialog med Kulturdepartementet i høst for å finne en løsning som gjør at private skianlegg også i vinter kan produsere snø og tilrettelegge traseer for idrettslag som benytter anleggene. Det har vært stor bekymring i ski-Norge i høst for at flere skianlegg ikke kan åpne eller tilrettelegge traseer for den aktive idretten på grunn av de høye strømkostnadene, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

– Vi er glade for at vi nå har fått en presisering av dagens strømstøtteordning hvor idrettslagene kan overta strømregningen for den delen av de private anleggene som våre medlemmer benytter til trening og konkurranser. Idrettslaget som benytter disse traseene kan søke strømstøtte på lik linje med den øvrige idretten og frivilligheten.

Også skipresident Tove Moe Dyrhaug er lettet over at Kulturdepartementet har lyttet til ski-idretten og åpnet for å gi strømstøtte til idrettslag som benytter private anlegg til trening og konkurranser.

– For norsk skisport er dette en gledens dag, og dette vil bety at vi kan få mer skiaktivitet i vinter. Strømstøtteordningen er en viktig forutsetning for å sikre god rekruttering til skisporten. Samtidig vil ordningen være viktig for å opprettholde et godt samarbeid mellom idretten og privateide skianlegg, og som vil være helt avgjørende for å gi våre utøvere et godt trenings- og konkurransetilbud, sier Dyrhaug.

Fakta om ordningen

  • Kulturdepartementet gir nå en mulighet for å søke strømstøtte i skianlegg som ikke eies av idrettslaget.
  • Som frivillig organisasjon er en skiklubb (idrettslag) strømstøtteberettiget.
  • Dersom skiklubben tar over (blir viderefakturert) strømregningen knyttet til tilrettelegging og drift av det skianlegget idretten skal bruke, kan skiklubben søke støtte for denne strømkostnaden, og motta slik støtte som beskrevet her. Det kreves dokumentasjon på:
    • Strømforbruket i anlegget (kopi av strømfaktura anlegget har mottatt).
    • At skiklubben dekker strømkostnaden det søkes støtte for. Det naturlige er faktura / krav (viderefakturering) fra anleggseier til skiklubb for de strømkostnadene skiklubben skal dekke.
  • Skiklubben søker, når overnevnte foreligger, støtte i tråd med reglene for strømmestøtteordning for idrett- og frivillighet på lottstift.no.

Løsningen skal ikke brukes til å dekke kostnader som ikke kommer idretten til nytte.