Idrettspresident Berit Kjøll ba om ordet og presenterte Norges syn på russisk og belarusisk deltakelse i internasjonal idrett på ANOCs generalforsamling i Seoul i dag. Foto: Pernille Ingebrigtsen
Idrettspresident Berit Kjøll ba om ordet og presenterte Norges syn på russisk og belarusisk deltakelse i internasjonal idrett på ANOCs generalforsamling i Seoul i dag. Foto: Pernille Ingebrigtsen

ANOC: Idrettspresidenten presenterte norsk idretts syn på russisk og belarusisk idrettsdeltakelse

Norges idrettsforbund har i dag deltatt på ANOCs generalforsamling i Seoul.

NIF sendte i forkant av generalforsamlingen, sammen med de nordiske og baltiske olympiske komiteene, samt den polske olympiske komité, et brev til ANOCs styre, hvor vi ba om at beslutningen om russisk og belarusisk deltakelse i møtet ble tatt opp til en ny vurdering. Saken ble behandlet, men ANOCs beslutning ble ikke endret.

Ved inngangen til generalforsamlingen, presenterte IOC-president Thomas Bach sine vurderinger knyttet til situasjonen rundt krigen i Ukraina. Han understreket betydningen av at den olympiske bevegelse står samlet i saken, og at tiden ikke er inne for å endre på tiltakene som er innført fra IOCs side.

Idrettspresident Berit Kjøll ba om ordet, og la frem NIFs synspunkt. Hun understreket at norsk idretts posisjon om å utestenge Russland og Belarus fra internasjonal idrett står fast, og at vår solidaritet helt og holdent ligger med det ukrainske folket og med ukrainske utøvere. Denne posisjonen ble vedtatt av idrettsstyret 28. februar i år. Videre ble posisjonen fulgt opp med en felles nordisk uttalelse i saken den 23. september, en posisjon som lå til grunn for brevet til ANOCs styre.